Nieuwe

Tijdelijke werkvergunningen voor buitenlandse werknemers in Canada

Tijdelijke werkvergunningen voor buitenlandse werknemers in Canada


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

01 van 09

Inleiding tot tijdelijke werkvergunningen voor buitenlandse werknemers in Canada

Elk jaar komen meer dan 90.000 buitenlandse uitzendkrachten Canada binnen om in een groot aantal beroepen en industrieën in het hele land te werken. Buitenlandse uitzendkrachten hebben een werkaanbieding nodig van een Canadese werkgever en in de meeste gevallen een tijdelijke werkvergunning van Citizenship and Immigration Canada om Canada te mogen binnenkomen om te werken.

Een tijdelijke werkvergunning is een schriftelijke toestemming om in Canada te werken vanuit Citizenship and Immigration Canada voor een persoon die geen Canadees staatsburger of een Canadese permanente inwoner is. Het is meestal geldig voor een specifieke taak en een specifieke tijdsduur.

Daarnaast hebben sommige buitenlandse werknemers een tijdelijk verblijfsvergunning nodig om Canada binnen te komen. Als u een tijdelijk verblijfsvergunning nodig hebt, hoeft u geen afzonderlijke aanvraag in te dienen - deze wordt tegelijkertijd afgegeven met de documentatie die u nodig hebt om Canada als tijdelijke werknemer binnen te komen.

Uw potentiële werkgever zal waarschijnlijk een mening over de arbeidsmarkt moeten krijgen van Human Resources and Skills Development Canada (HRDSC) om te bevestigen dat de baan door een buitenlandse werknemer kan worden vervuld.

Om uw echtgenoot of common law-partner en kinderen ten laste mee te kunnen nemen naar Canada, moeten zij ook toestemming vragen. Ze hoeven echter geen afzonderlijke applicaties te voltooien. De namen en relevante informatie voor directe familieleden kunnen worden opgenomen in uw aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning.

Het proces en de documenten die nodig zijn om tijdelijk in de provincie Quebec te werken, zijn verschillend, dus bekijk cultureel gezien de Ministère de l'Immigration et des Communautés.

02 van 09

Wie heeft een tijdelijke werkvergunning nodig voor Canada

Wanneer een tijdelijke werkvergunning voor Canada vereist is

Iedereen die geen Canadees staatsburger of een Canadese permanente inwoner is die in Canada wil werken, moet een vergunning hebben. Meestal betekent dat het verkrijgen van een tijdelijke werkvergunning voor Canada.

Wanneer een tijdelijke werkvergunning voor Canada niet vereist is

Sommige uitzendkrachten hebben geen tijdelijke werkvergunning nodig voor Canada. Categorieën werknemers die zijn vrijgesteld van het hebben van een tijdelijke werkvergunning zijn diplomaten, buitenlandse atleten, geestelijken en getuigen van deskundigen. Deze uitzonderingen kunnen op elk moment wijzigen, dus neem contact op met het visumkantoor dat verantwoordelijk is voor uw regio om te bevestigen dat u bent vrijgesteld van een tijdelijke werkvergunning.

Speciale procedures voor tijdelijke werkvergunningen

Sommige functiecategorieën in Canada hebben gestroomlijnde procedures voor het aanvragen van een tijdelijke werkvergunning of hebben andere vereisten.

Het proces en de documenten die nodig zijn om tijdelijk in de provincie Quebec te werken, zijn verschillend, dus bekijk cultureel gezien de Ministère de l'Immigration et des Communautés.

In aanmerking te komen als u Canada binnenkomt

Je kunt een tijdelijke werkvergunning aanvragen als je Canada binnenkomt als je aan de volgende vereisten voldoet:

 • u bent een burger of een permanente ingezetene van de Verenigde Staten, Groenland of Saint-Pierre et Miquelon
 • u hebt geen medisch onderzoek nodig
 • u hebt geen tijdelijk verblijfsvergunning nodig om Canada te bezoeken
 • uw baan heeft geen arbeidsmarktadvies nodig van Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC) of u heeft een arbeidsmarktadvies van HRSDC.
03 van 09

Vereisten voor een tijdelijke werkvergunning voor Canada

Wanneer u een tijdelijke werkvergunning voor Canada aanvraagt, moet u voldoen aan de visumfunctionaris die uw aanvraag beoordeelt

 • verlaat Canada aan het einde van uw werkvergunning
 • genoeg geld hebben om uzelf en familieleden te onderhouden terwijl u in Canada bent, en genoeg om naar huis terug te keren
 • ben niet van plan in Canada te werken tenzij geautoriseerd
 • zal de wet naleven
 • geen strafblad hebben geregistreerd (mogelijk is een politiecertificaat vereist)
 • zijn geen risico voor de veiligheid van Canada
 • in goede gezondheid zijn (een medisch onderzoek kan vereist zijn)
04 van 09

Vereiste documenten voor het aanvragen van een tijdelijke werkvergunning voor Canada

Over het algemeen zijn de volgende documenten vereist om een ​​tijdelijke werkvergunning voor Canada aan te vragen. Controleer de informatie in de applicatiekit zorgvuldig voor details en in het geval er andere documenten vereist zijn voor uw specifieke omstandigheden. Er kunnen ook aanvullende lokale vereisten zijn, dus neem contact op met uw lokale visumkantoor om te controleren of u over alle vereiste documenten beschikt voordat u uw aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning indient.

 • Identiteitsbewijs - een geldig paspoort of reisdocument voor u en elk gezinslid dat u vergezelt. Als het land dat uw paspoort heeft afgegeven een re-entry vergunning nodig heeft, moet u er een hebben voordat u een tijdelijke werkvergunning voor Canada aanvraagt. Burgers en permanente inwoners van de Verenigde Staten, Saint-Pierre en Miquelon en Groenland hebben geen paspoort nodig, maar hebben wel een bewijs van status en burgerschap nodig. U moet ook twee recente pasfoto's ter beschikking stellen.
 • Bewijs van werkgelegenheid in Canada - een schriftelijke vacature of contract van uw potentiële werkgever
 • Bewijs van kwalificaties - bewijs dat u voldoet aan de eisen van de functie, inclusief opleidingseisen en werkervaring
 • HRDSC-bevestiging - indien vereist voor uw baan, moet uw potentiële werkgever een advies en bevestiging van de arbeidsmarkt krijgen van Human Resources and Skills Development Canada (HRDSC) en u het bestandsidentificatienummer verstrekken
 • Quebec Certificate of Acceptance (CAQ) - vereist als u van plan bent tijdelijk te werken in de provincie Quebec. Raadpleeg de culturele site van de Ministère de l'Immigration et des Communautés voor meer informatie.
 • Immigratiestatus in het land van toepassing - als u geen burger bent van het land waar u een aanvraag indient, moet u een bewijs overleggen van uw huidige immigratiestatus.

U moet ook alle gevraagde aanvullende documenten overleggen.

05 van 09

Een tijdelijke werkvergunning aanvragen voor Canada

Om een ​​tijdelijke werkvergunning voor Canada aan te vragen:

 • Download de tijdelijke werkvergunning aanvraagset en handleiding (in PDF). U kunt ook contact opnemen met de Canadese ambassade, hoge commissie of consulaat die verantwoordelijk is voor uw regio om u een tijdelijke werkvergunningaanvraag te laten toesturen.
 • Lees de handleiding aandachtig door. Verwerkingskosten voor aanvragen voor tijdelijke werkvergunningen worden niet terugbetaald, dus zorg ervoor dat je in aanmerking komt voor een tijdelijke werkvergunning en aan de vereisten kunt voldoen voordat je een aanvraag indient.
 • Vul het formulier in en voeg de vereiste documenten toe. Als u niet alle instructies volgt of niet de nodige documenten verstrekt, kan uw aanvraag aan u worden geretourneerd of worden vertraagd. Onderteken en dateer uw aanvraag. Controleer nogmaals of u de aanvraag volledig hebt voltooid en dat u alle vereiste documenten hebt bijgevoegd. Maak een kopie van uw aanvraag voor uw eigen administratie.
 • Betaal de vergoeding en ontvang een officieel ontvangstbewijs. Neem contact op met uw plaatselijke visumkantoor over vergoedingen en hoe u deze kunt betalen.
 • Dien uw aanvraag in. Raadpleeg het visumkantoor dat verantwoordelijk is voor uw regio voor meer informatie over geaccepteerde methoden voor het indienen van uw aanvraag.
06 van 09

Verwerkingstijden voor aanvragen van tijdelijke werkvergunningen voor Canada

De doorlooptijden variëren sterk, afhankelijk van het visumkantoor dat verantwoordelijk is voor de behandeling van uw aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning. Het Department of Citizenship and Immigration Canada houdt statistische informatie bij over de verwerkingstijden om u een idee te geven van de tijd die aanvragen bij verschillende visumkantoren in het verleden nodig hadden om als algemene richtlijn te worden gebruikt.

Burgers van bepaalde landen moeten mogelijk extra formaliteiten vervullen die enkele weken of langer aan de normale verwerkingstijd kunnen toevoegen. U wordt geïnformeerd als deze vereisten op u van toepassing zijn.

Als u een medisch onderzoek nodig heeft, kan dit enkele maanden duren voordat de aanvraag wordt verwerkt. Hoewel over het algemeen geen medisch onderzoek vereist is als u van plan bent minder dan zes maanden in Canada te blijven, hangt het af van het soort werk dat u zult hebben en waar u het afgelopen jaar hebt gewoond. Een medisch examen en een bevredigende medische beoordeling zijn vereist als u in de gezondheidszorg, kinderopvang of lager of voortgezet onderwijs wilt werken. Als u in landbouwberoepen wilt werken, is een medisch onderzoek vereist als u in bepaalde landen hebt gewoond.

Als u een medisch onderzoek nodig heeft, zal een Canadese immigratieambtenaar u dit vertellen en u instructies sturen.

07 van 09

Goedkeuring of weigering van een aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning voor Canada

Na beoordeling van uw aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning voor Canada, kan een visumfunctionaris beslissen dat een interview met u vereist is. Zo ja, dan wordt u op de hoogte gesteld van de tijd en plaats.

U kunt ook worden gevraagd om meer informatie te verzenden.

Als u een medisch onderzoek nodig heeft, zal een Canadese immigratieambtenaar u dit vertellen en u instructies sturen. Dit kan enkele maanden toevoegen aan de verwerkingstijd van de aanvraag.

Als uw aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning wordt goedgekeurd

Als je aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning wordt goedgekeurd, ontvang je een machtigingsbrief. Neem deze machtigingsbrief mee om aan immigratieambtenaren te tonen wanneer u Canada binnenkomt.

De machtigingsbrief is niet een werkvergunning. Wanneer u in Canada aankomt, moet u nog steeds een functionaris van Canada Border Services Agency ervan overtuigen dat u in aanmerking komt om Canada binnen te gaan en Canada zal verlaten aan het einde van uw geautoriseerde verblijf. Op dat moment krijgt u een werkvergunning.

Als u uit een land komt dat een tijdelijk verblijfsvergunning nodig heeft, krijgt u een tijdelijk verblijfsvergunning. Het tijdelijke verblijfsvisum is een officieel document dat in uw paspoort wordt geplaatst. De vervaldatum op het visum voor tijdelijke ingezetenen is de dag waarop u moet invoeren Canada.

Als uw aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning wordt afgewezen

Als uw aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning wordt afgewezen, wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht en worden uw paspoort en documenten aan u teruggestuurd, tenzij de documenten frauduleus zijn.

U krijgt ook een verklaring waarom uw aanvraag is geweigerd. Als u vragen hebt over de weigering van uw aanvraag, neemt u contact op met het visumkantoor dat de weigering heeft afgegeven.

08 van 09

Canada binnenkomen als uitzendkracht

Bij aankomst in Canada zal een medewerker van het Canada Border Services Agency vragen om uw paspoort en reisdocumenten te zien en u vragen stellen. Zelfs als uw aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning voor Canada is goedgekeurd, moet u de officier ervan overtuigen dat u in aanmerking komt om Canada binnen te gaan en Canada verlaat aan het einde van uw geautoriseerde verblijf.

Vereiste documenten om Canada binnen te komen

Houd de volgende documenten bij de hand om de officier van het Canada Border Services Agency te tonen:

 • geldig paspoort of reisdocument (burgers en permanente inwoners van de Verenigde Staten, Saint-Pierre et Miquelon en Groenland moeten een bewijs van burgerschap of permanent verblijf kunnen overleggen
 • visum voor tijdelijke verblijfsvergunning (indien vereist)
 • uw arbeidsbrief of arbeidsovereenkomst
 • de machtigingsbrief waarin de goedkeuring van uw aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning voor Canada wordt bevestigd
 • andere documenten aanbevolen door het visumkantoor waar u een aanvraag heeft ingediend

Uw tijdelijke werkvergunning voor Canada

Als u Canada mag betreden, geeft de officier uw tijdelijke werkvergunning af. Controleer de tijdelijke werkvergunning om ervoor te zorgen dat de informatie juist is. De tijdelijke werkvergunning bevat de voorwaarden voor uw verblijf en werk in Canada en kan omvatten:

 • het soort werk dat u kunt doen
 • de werkgever waar u voor kunt werken
 • waar je kunt werken
 • hoe lang u in Canada kunt werken

Wijzigingen aanbrengen in uw tijdelijke werkvergunning

Als uw omstandigheden op enig moment veranderen of als u een van de voorwaarden op uw tijdelijke werkvergunning voor Canada wilt wijzigen, moet u een aanvraag indienen om voorwaarden te wijzigen of uw verblijf in Canada als werknemer te verlengen.

09 van 09

Contactgegevens voor tijdelijke werkvergunningen voor Canada

Neem contact op met het visumkantoor voor uw regio voor specifieke lokale vereisten, voor aanvullende informatie of als u vragen hebt over uw aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning voor Canada.


Bekijk de video: Denk en SP fel tegenover elkaar in debat over arbeidsmigratie (Juli- 2022).


Opmerkingen:

 1. Eghan

  Maak fouten. Schrijf me in PM, spreek.

 2. Nulty

  Verspilde tijd verspild zag ik gewaardeerd

 3. Jysen

  iets met mij persoonlijke berichten gaan niet uit, fout ...Schrijf een bericht