Adviezen

Hoe de Franse bijwoordelijke zin 'Tout à Fait' te gebruiken

Hoe de Franse bijwoordelijke zin 'Tout à Fait' te gebruiken

Tout à fait, uitgesproken als "te ta feh", is een alomtegenwoordige Franse bijwoordelijke uitdrukking die "absoluut", "precies", "" volledig betekent.Pas tout à fait betekent "niet precies" of "niet helemaal".

Tout, de root van de uitdrukking, kan op een aantal manieren worden gebruikt. Tout als een bijwoord kan samenwerken met andere bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voorzetselsà endete vormen tout-gebaseerde bijwoordelijke uitdrukkingen en uitdrukkingen, wat betekent dat twee of meer woorden samen als bijwoord fungeren.

Toutin bijwoordelijke uitdrukkingen en uitdrukkingen is een versterker die zich vertaalt als "zeer, juist, vrij, alles" zoals bij tout à côté de moi ("recht naast me"). Wanneer het wordt gebruikt in een bijwoordelijke uitdrukking zoalstout droit ("rechtdoor") of in een bijwoordelijke zin metà endezoalstout à fait("precies"), het is bijna altijd onveranderlijk, wat betekent dat de vorm niet verandert voor overeenstemming.

Uitspraak van de finale 'T' in 'Tout'

Wanneer tout gaat vooraf aan een klinker, net zoals intout à fait, de laatste t wordt uitgesproken om de uitdrukking gemakkelijker en sneller te maken te maken. Dus de hele zin wordt uitgesproken als 'te ta feh'. Hetzelfde geldt voor tout à coup, tout à l'heure, en tout au contraire. Wanneer de finale t in tout gaat vooraf aan een medeklinker, de finale t is niet uitgesproken, zoals met tout d'un staatsgreep, ook duh (n) koo.

'Tout' in bijwoordelijke zinnen met de voorzetsels: 'à' en 'de'

 •    tout à coup>plotseling
 •    tout à fait>Absoluut
 •    tout à l'heure>binnenkort, meteen
 •    tout au contraire>Integendeel
 •    tout de suite>per direct
 •    tout de même>toch allemaal hetzelfde
 •    tout d'un staatsgreep>alles in een keer

'Tout' in bijwoordelijke uitdrukkingen

 •    verdubbeling>heel stil
 •    tout droit>rechtdoor
 •    tout haut>heel hard
 •    tout loin d'ici>heel ver hier vandaan
 •    tout près>heel dichtbij

Gebruik van 'Tout à Fait'

Over het algemeen de bijwoordelijke zintout à fait wordt op verschillende manieren gebruikt:

1) Als een tussenwerpsel om een ​​sterke of enthousiaste overeenkomst te uiten:

 • Il devrait amener ses ouders à la fête. >Hij moet zijn ouders meenemen naar het feest.
  Oui, tout à fait! > Ja absoluut!

2) Om te benadrukken:

 • Vous avez tout à fait raison. >Je hebt absoluut gelijk.

Voorbeelden van zinnen met 'Tout à Fait'

 • Ceci constitue notre problemèm. >Dit is ons probleem.
  Tout à fait. > Precies, daar ben ik het helemaal mee eens.
 • C'est tout à fait ordinaire. >Het is volkomen gewoon.
 • Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. >Het is niet helemaal wat ik wilde.
 • Tout le monde est d'accord? >Is iedereen het daarmee eens?
  Pas tout à fait. >Niet precies.
 • En es-tu tout à fait conscient? > Ben je je er volledig van bewust?
 • Je vous comprends tout à fait. > Ik begrijp je heel goed.
 • Ce n'est pas tout à fait exact. > Het is niet helemaal correct
 • N'ai-je pas raison? Tout à fait! > Heb ik gelijk? Absoluut !
 • C'est tout à fait ce que je cherche. > Het is precies wat ik zocht.
 • Vous faites les retouches? > Verandert u?
  Tout à fait. > Zeker (dat doen we).

Aanvullende bronnen

 • Alles over Tout
 • Uitdrukkingen Met à
 • Uitdrukkingen Met fait en faire
 • Synoniemen voor Niet
 • Synoniemen voor oui
 • Synoniemen voor Très
 • Meest voorkomende Franse zinnen