Interessant

Twee van Europa's grootste Cairns staan ​​op het punt te worden begraven in de prullenbak

Twee van Europa's grootste Cairns staan ​​op het punt te worden begraven in de prullenbak


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Twee van de grootste Europese cairns worden vernietigd in de werelderfgoedstad Maulbronn, Duitsland. Als dat gebeurt, gaan de prehistorische monumenten verloren en is wetenschappelijk onderzoek onmogelijk. Dit zou buitengewoon jammer zijn voor alle burgers die graag zouden zien dat deze enorme prehistorische steenhopen hersteld zouden worden – niet begraven onder het afval.

Als de huidige eigenaren van de steengroeve van de stad - Lauster-Steinbruch Stuttgarter Straße - hun zin krijgen, zouden de machtige gebouwen worden verkocht aan stortplaatsexploitant Fischer in Weilheim en worden bedekt met 400.000 kubieke meter bouwafval.

De steenhopen in Maulbronn, Duitsland worden bedreigd. (Auteur verstrekt)

De massieve Cairns van Maulbronn

In de archeologie van West-Europa worden deze indrukwekkende relikwieën doorgaans megalithische cairns genoemd, maar in Maulbronn worden ze totaal ondergewaardeerd. In andere delen van Europa worden deze monumenten al bijna 70 jaar onderzocht en gerestaureerd.

De lange, uitgerekte trappiramides zijn vergelijkbaar met structuren die worden gevonden in Bretagne, op de Canarische Eilanden, en in Zuid-Amerika en Egypte (zoals de mastaba's van Saqqara). Ze worden herkend als eerdere, kwadratische versies van de piramides van de farao.

 • Cairn de Barnenez: een van de oudste bouwwerken ter wereld
 • Zou de Ierse steenhoop T echt het graf van de profeet Jeremia kunnen zijn?

Mastaba van farao Shepseskafi van de 4e dynastie. ( Jon Bodsworth )

Officiële en academische archeologen zijn al lang op de hoogte van het bestaan ​​van de megalithische cairns in Maulbronn, maar er zijn geen onderzoeken afgerond. Sommigen geloven misschien dat ze niet graag worden overtroffen door burgerwetenschappers die dergelijke sensationele ontdekkingen aankondigen, maar de ontdekker Troy Hans Schliemann was ook een burgerwetenschapper.

In Angelsaksische landen kunnen burgerwetenschappers worden beschouwd als nuttige medewerkers bij openbaar onderzoek, maar in dit land worden ze gehinderd door de staatsinstantie die historische monumenten beschermt, omdat het hun bij wet verboden is om opgravingen te doen.

Metselwerk verborgen onder hopen puin

Maar pas door de Zwerchhälde-Cairn van Sternenfels te onderzoeken, hebben we bewezen dat deze veronderstelde puinhoop niet alleen een cirkelvormige muur heeft, maar ook systematisch diep erin is geplaatst. In de vroege jaren 2000 voerden geologiestudenten aan de Universiteit van Karlsruhe geo-elektrische metingen uit en ontdekten een centrale holte van 5 meter (16,4 ft.) hoog in de heuvel. Als dit het graf is, is het qua grootte vergelijkbaar met vergelijkbare maar bekendere Egyptische bouwwerken. Het graven van een tunnel om zeker te zijn van de vondst zou echter technische vaardigheden en financiële steun vereisen.

De eerste keer dat de drie megalithische steenhopen van het gebied in kaart werden gebracht, was door de landmeter Johann Michael Spaeth uit Kleinsachenheim in 1761. De kaart is ondersteboven, wat betekent dat de windstreken verwisseld zijn.

Het noorden moet zich onderaan de kaart uit 1761 bevinden. (Auteur verstrekt)

Zoals u kunt zien op de correct georiënteerde en gearceerde reliëfkaart in de onderstaande afbeelding, is het volume van de steengroeve vrijwel gelijk aan de twee vermeende puinhopen. In feite zijn deze "hopen" gebouwd met vierkant uitgehouwen stenen zonder mortel - een techniek die wordt gezien in enkele van de oudste architecturale kenmerken ter wereld.

Een gearceerde reliëfkaart met de drie megalithische cairns. (Auteur verstrekt)

Kenmerken van de megalithische Cairns

U kunt het zichtbare metselwerk van Cairn 2 naast de ingang op de hoek van het gebouw zien. Als dit slechts een hoop puin was, zou het bestaan ​​uit keien, klei, zand en restanten van gebroken stenen. Toch vind je hier alleen zandstenen hardstenen (fijn bewerkt metselwerk), die als straatstenen zouden zijn gebruikt.

Een baggerschip beschadigde het systematisch geplaatste metselwerk. Desalniettemin kun je helemaal achteraan nog steeds de horizontale reeks stenen zien. Met toestemming van de eigenaren konden we de muur binnen een dag herstellen. Maar ze hebben andere belangen.

Het zichtbare metselwerk bij Cairn 2. (Auteur voorzien)

De originele façade van Cairn 1 is goed bewaard gebleven langs de straatkant en was duidelijk bezet met droge stenen. De kniehoge muur die je in de afbeelding onder de prehistorische muur ziet, werd gebouwd omstreeks de jaren 1940 - net als de muren bij de ingang die met cement waren gevoegd.

De originele gevel van Cairn 1 met de moderne muur eronder. (Auteur verstrekt)

Cairn 3 ligt aan de zuidkant van Stuttgart Road, op de bouwwerf van de stad.

Cairn 3. (Auteur voorzien)

Deze steenhoop toont hardstenen over de hele muur. De typische getrapte stijl van de prehistorische steenhooparchitectuur is duidelijk zichtbaar. Dit is een van de best bewaarde exemplaren.

Cairn 3 is een van de best bewaarde. (Auteur verstrekt)

Het megalithische graf dat het bevat, is al lang bekend. Het wordt afgesloten door een stalen deur.

De stalen deur op Cairn 3. (Auteur voorzien)

Je zou misschien niet verwachten dat de ingang van de steenhoop zo hoog aan de zijkant zou zijn, maar in het Schmie-district kennen we het bestaan ​​van ongeveer 20 cairns en sommige hebben hellingen naar wat nu vernietigde grafkamers zijn. Dit geldt vooral in Freudenstein, waar men de bestaande fundamenten van grafkamers kan zien op wat de tweede en derde verdieping van een zeer hoge steenhoop lijkt te zijn.

In de loop der jaren hebben mensen de goed gevormde rotsplaten en gehouwen stenen van de grafkamers voor hun eigen doeleinden gebruikt en zo veel van de cairns werden teruggebracht tot hun fundamenten. Dit is het trieste verhaal van de geleidelijke vernietiging van onze eigen cultuur. Maar in Egypte was het niet zo anders - honderden piramides deelden hetzelfde lot. Aangezien onze monumenten in archaïsche steengroeven stonden, waren de mensen die ze ontmantelden zich misschien niet bewust van hun belang.

Grote blokken steen werden gebruikt bij het bouwen van de hoeken van de monumenten. Dit was gebruikelijk in oude gebouwen. Maar wie zou in dit land geloven in het bestaan ​​van prehistorische piramides als verantwoordelijke archeologen dat niet doen?

Grote blokken hoekstenen. (Auteur verstrekt)

De voormalige eigenaar van de steengroeve, Rolf Burrer, vertelde ons dat er nog twee tunnels zijn bij Cairn 1.

Een portaal naar een graf lijkt naast de toegangsweg bij Cairn 2 te zijn. Daar zie je grote blokken steen die zo bekend zijn bij mensen die naar de Egyptische piramides hebben gekeken. De tunnel van de grafkamer is gewelfd in Cairn 2. De ingang is nog steeds ommuurd en de linkerkant is duidelijk vernietigd. Het is het enige deel van de buitenste steenhoop waar zulke grote blokken zichtbaar zijn.

Het zichtbaar gewelfde portaal van Cairn 2. (Auteur voorzien)

Vergelijkingen met andere oude monumenten

Als tekenleraar die vergelijkende kunstgeschiedenis heeft gestudeerd, vergelijk ik dergelijke vondsten altijd met meer bekende prehistorische monumenten, bijvoorbeeld met de zogenaamde kennel-hole portal tombes van Tobernaveen en Corracloona in Ierland, die ook in steen zijn uitgehouwen...

Tobernaveen en Corracloona portal graven in Ierland. ( irishmegaliths.org.uk)

...en met de ingang van de grafkamer in de steenhoop van Montioux vlakbij Saint Soline in Oost-Frankrijk. Deze mastaba uit de Keltische periode wordt door sommige archeologen gedateerd op ongeveer 1800 voor Christus. Anderen zeggen echter dat 500 voor Christus een nauwkeurigere datum zou zijn, omdat ijzeren werktuigen pas officieel werden gebruikt vanaf ongeveer 800 voor Christus.

 • Gravures, doorgangen en intrigerende stenen monumenten: de astronomische tempels van Loughcrew
 • Montana Burn onthult oude stenen beeltenissen, cairns, rotsformaties en slachtgebieden van buffels

Binnen (Sylvain Crouzillat/ CC DOOR SA 4.0 ) en buiten (Regissierra/ CC DOOR SA 3.0 ) de grafheuvel van Montioux.

Je kunt typische Keltische portalen vergelijken met het grafkamerportaal van de mastaba van farao Shepseskaf van de 4e dynastie (2510 - 2500 v. Chr.), die oorspronkelijk ook was ommuurd. Dergelijke globale vergelijkingen zijn volkomen legitiem omdat piramides overal ter wereld voorkomen en qua architectuur vergelijkbaar zijn.

Het Egyptische monument is 99,6 meter lang, 74,4 meter breed en 18 meter hoog. Ter vergelijking: Cairn 2 in Maulbronn is 166 meter lang, 82 meter breed en 20 meter hoog boven het werkelijke niveau van de weg. Zowel de Egyptische als de Duitse mastaba bestaan ​​uit rode zandsteen.

De ingang van de mastaba van farao Shepseskaf. (Auteur verstrekt)

Omdat ons portaal tot aan de top van de boog is ommuurd, zou het een wonderbaarlijk eenvoudig startpunt kunnen zijn bij het zoeken naar de grafkamer. De keermuur zou enkele meters dik moeten zijn, als je het vergelijkt met het Egyptische monument. Maar zoals de zaken nu zijn, mag het prehistorische graf niet worden blootgelegd.

Volgens de theorie van Dr. Wielands zouden de droge gemetselde muren alleen aan de basis moeten verschijnen als een "omringende muur van een puinhoop". Maar zelfs op de top van Cairn 1 vinden we stenen trappen en horizontaal metselwerk, waar het weinig zin heeft in termen van veiligheid. Ter vergelijking: graafmachines vonden klei tot 4 meter hoog langs de zijkanten van de piramides van Teotihuacan, en in Gizeh meteorische klei van de monumenten veranderde in woestijnzand.

Er zijn openingen op de top van de steenhoop, die wijzen op grafkamers waarin is ingebroken. (Auteur verstrekt)

Aan de straatkant van Cairn 1 zie je een deel van een stenen trap. Het metselwerk kon gemakkelijk langs de zijkant worden blootgelegd door het erosiepuin te verwijderen. (Auteur verstrekt)

Op de steile westelijke helling van Cairn 2 is horizontaal droogsteenmetselwerk te zien. De cairn heeft een lengte van ongeveer 166 meter. (Auteur verstrekt)

Ter vergelijking: Cairn F van Bougon heeft een lengte van ongeveer 72 meter. (Auteur verstrekt)

Als er over de hele wereld trappiramides werden gebouwd, zelfs door de prehistorische landbouwculturen van Noord-Amerika, waarom zou er dan geen zijn in het productieve centrum van het prehistorische Europese continent? De randvoorwaarden waren optimaal. In de Keltische IJzertijd hadden ze dankzij hun enorme ijzersteen op de Zwabische Albtrauf voldoende grondstof om stalen werktuigen te maken.

Heuvelflanken boden de nodige bouwstenen en na het breken van de stabiele grond waren de monumenten in staat die vandaag de dag, zelfs door serieuze (?) archeologen, verkeerd worden geïnterpreteerd als gewone puinhopen.

We weten niet of beide cairns aan de noordkant van Stuttgart Road even lang zijn gebouwd. Maar er zijn aanwijzingen. In de buurt van Schlaitdorf zijn er ook dubbele steenhopen voor een steengroeve. Ze zijn ook niet even lang. Misschien werden een koning en een koningin samen begraven, zij aan zij.

In de buurt van Schlaitdorf zijn er ook dubbele steenhopen voor een steengroeve. (Auteur verstrekt)

Het nabijgelegen Roigheim heeft een vergelijkbare lay-out bij het lange toegangspad naar de rotskamer. Maar hier werd onderweg slechts één steenhoop gebouwd. Misschien stierf de koningin en ging de koning verloren op het slagveld van de clanoorlogen van die tijd. De rechthoekige steengroeve is volledig gevuld met een andere steenhoop. Gelukkig is dit een voorbeeld dat niet volledig is geplunderd.

Het nabijgelegen Roigheim heeft een vergelijkbare lay-out, maar slechts één steenhoop. (Auteur verstrekt)

Een ander paar cairns staat aan de bovenkant van het kloostermeer. Het lijkt op de vleugels van een vogel. De zielsvogel was een populair motief in oude culturen en is te vinden op verschillende rotswanden van onze rotsnecropolissen.

Een ander paar cairns lijkt op de vleugels van een vogel. (Auteur verstrekt)

De noordelijke steenhoop. (Auteur verstrekt)

Dergelijk goed bewaard gebleven oud metselwerk is te zien aan de achterkant van de zuidelijke steenhoop. Stel je voor, een muur op een puinhoop! Ik heb nog nooit zo'n fenomeen gezien.

De achterkant van de zuidelijke steenhoop. (Auteur verstrekt)

Megamonumenten verloren onder afval

Het is niet de eerste keer dat indrukwekkende prehistorische monumenten onder het afval bedolven worden. In de buurt van de stad Karlsruhe bij Grötzingen ligt een voormalige steengroeve genaamd Kaisergrub (keizersput of keizersgraf), een aanwijzing dat ooit een keizer, vermoedelijk een Gallische Caesar, in dit stenen graf werd begraven. Na de Tweede Wereldoorlog bouwden mensen een stortplaats over deze zogenaamd betekenisloze stenen put - de vuilnisberg is nu groter dan een bos.

Grüne Heiner staat in Weilimdorf bij Korntal. Het is een imposante prehistorische constructie. Uit een vierhoekige sokkel steekt een driehoekig monument uit. Het Amerikaanse leger zou hun afval op deze locatie hebben gelost.

De vuilnisbelt boven een monument in Weilimdorf. (Auteur verstrekt)

En zo zou het er straks bij Maulbronn uit kunnen zien. Als dat zo is, is er geen kans om de ingang van de grafkamers te vinden.

Het gebied van Fuchsberg bij Haberschlacht, dat na de Tweede Wereldoorlog tientallen jaren dienst deed als kernraket, werd ook door het Amerikaanse leger misbruikt als stortplaats. Maar daar is de driehoekige indeling van het grote monument heel goed bewaard gebleven. Er lijkt daar een portaal naar een ondergrondse kluis te zijn, maar betonnen platen blokkeren het. Het had kunnen worden gebruikt als opslagruimte voor onbekende verontreinigende stoffen. We weten het niet.

Het veronderstelde portaal is identiek aan het linkeroog van een gestileerde stierenkop. Aan de linkerkant is de echte puinhoop. (Auteur verstrekt)

Waarom worden deze sites niet erkend?

Het is onbegrijpelijk dat er bij ons geen erkenning is van deze grote prehistorische monumenten als je ze overal in het land tegenkomt. Ze zijn nooit geregistreerd door archeologen - in tegenstelling tot Groot-Brittannië, waar mensen trots zijn op elk exemplaar, bijvoorbeeld de tumulus van Langdale End, Scarborough, North Yorkshire.

De tumulus van Langdale End, Scarborough, Noord-Yorkshire. (Auteur verstrekt)

Niemand zou het aandurven om zo'n prachtig gebouw om te toveren tot een vuilnisbelt. Maar bij ons telt alleen het utilitaire denken, onze briljante oude cultuur lijkt daartegen geen schijn van kans te maken.

Een ander belangrijk voorbeeld is te vinden in Franken bij Nenzenheim. Je kunt nog steeds de lange steeg naar de hoofdingang van deze Keltische mastaba zien. Het is 395 meter (1295,93 voet) lang, 230 meter (754,59 voet) breed en 27 meter (88,58 voet) hoog.

Je kunt nog steeds de lange steeg naar de hoofdingang van deze Keltische mastaba zien. (Auteur verstrekt)

Elke poging om dit gebouw als een stortplaats voor te stellen zou mislukken omdat zo'n incisie nooit zou plaatsvinden, het zou vanaf het begin zijn ingevuld. Niemand zou zo hard zijn best doen om zo'n diepe greppel te vermijden. Een ingang naar het interieur van het gebouw had open moeten blijven. U kunt zich ook een ondergrondse stortplaats voorstellen. Maar je kunt alleen maar speculeren hoeveel afval er op het oorspronkelijke gebouw is gegooid.

Als je het beroemde megalithische monument van Maeshowe op de Orkney-eilanden (circa 3000 voor Christus) vergelijkt, zie je een vergelijkbare lange, diepe incisie. Die berg is 7 meter (22,97 ft.) lang en de diameter is 35 meter (114,83 ft.) breed. De steeg heeft een lengte van bijna 12 meter (39,37 ft.), maar in Nenzenheim is hij ongeveer 60 meter (196,85 ft.) lang.

 • De Britse Block Cairn in Canada: een heilige plaats van het Niitisitapi-volk
 • De langste neolithische steenhoop van Schotland verwoest door vogelspotters

Je vraagt ​​je af, hoe groot zijn de verborgen kamers van Nenzenheim?

Zijn de Maulbronn Cairns voorbestemd om vuilnisbelten te zijn?

De ambtenaren van de deelstaat Baden-Württemberg worden opgeroepen om de verantwoordelijkheid voor deze kolossale prehistorische monumenten op zich te nemen en de grafkamers te verkennen die we zelf niet mogen onderzoeken.

Op kosten van vergelijkbare belastingbetalers worden onnodige reddingsgraven uitgevoerd om de laatste beerput van de middeleeuwen te verkennen, in plaats van belangrijke monumenten van echt werelderfgoed, die hersteld zouden kunnen worden voor de mensen van ons land en voor de hele mensheid.

U kunt meer informatie over de huidige status van ons onderzoek lezen op onze homepage: www.megalith-pyramiden.de


10 unieke begraafplaatsen met verbazingwekkende geschiedenis

In de loop van de geschiedenis hebben mensen op veel verschillende manieren ontdekt hoe ze de doden op een juiste en respectvolle manier van de levenden kunnen verwijderen. De getuigenissen van hun werk zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven, van de Vallei der Koningen tot de necropolissen in Griekenland. Hoewel het sterke voorbeelden zijn van de interessante manieren waarop mensen hun doden begroeven, zijn het zeker niet de enige manieren.

Naast de begraafplaatsen die iedereen kent, bestaan ​​er kleinere maar nog steeds zeer interessante voorbeelden van hoe mensen de doden behandelden. Hier zijn 10 unieke begraafplaatsen die hun eigen verhalen te vertellen hebben.


Geschiedenis van Rock Cairns

Wie had het gekke idee om stenen te gebruiken om het pad te markeren? Het is helemaal geen nieuw idee. Zeelieden gebruikten vaak stenen heuvels voor vuurtorens om de navigatie te ondersteunen. Stenen stapels waren en zijn nog steeds heel gebruikelijk voor routemarkering in het Andesgebergte, het Tibetaanse plateau en Mongolië. Veel van de heuvels die tegenwoordig in deze bergen staan, zijn oud en historisch.

Cairns, in de geschiedenis en vandaag, zijn ook gebruikt om niet-navigatieredenen. Ze zijn gebouwd als grafmonument, ter verdediging, voor ceremoniële doeleinden of om een ​​voedselvoorraad te verbergen. Vergelijkbaar met steenhopen is de nieuwe moderne kunst en hobby van "rotsbalancering", waarbij mensen abstracte torens maken met rotsen.

Foto Cred: Fougerous Arnaud

Het oude koninkrijk van Connaught[1]

Roderick O'Connor, de laatste Milesische monarch van Ierland, deed, na twintig jaar geregeerd te hebben, afstand van de troon in 1186 n.Chr., en stierf, na een religieuze afzondering van dertien jaar in het klooster van Cong, in het graafschap Mayo, in 1198 n.Chr. in het 82e jaar van zijn leeftijd en werd begraven in Clonmacnoise, in hetzelfde graf met zijn vader, Torlogh O'Connor, de 181e monarch van Ierland. In het chronologische gedicht over de christelijke koningen van Ierland, geschreven in de twaalfde eeuw, staat de volgende strofe:&mdash

"Ocht m-Bliadhna agus deich Ruadri an Ri,

Mac Toirdhealbhaidh en t-Ard Ri,

Flaith na n-Eirend: gan fhell,

Ri deighneach deig Eirenn."

"Achttien jaar de Monarch Roderick,

Zoon van Torlogh, opperste soeverein,

de onbetwiste heerser van Ierland,

Was eerlijk Erins laatste koning."

Volgens de Vier Meesters regeerde Roderick O'Connor twintig jaar als Monarch: van 1166 na Christus tot 1186 na Christus.

Opmerkingen:

[1] Connaught: Volgens Keating en O'Flaherty ontleende Connaught zijn naam ofwel aan "Con", een van de belangrijkste druïden van de Tua-de-Danans, of aan Conn Ceadcatha (Conn of the Hundred Battles), Monarch of Ireland, in de tweede eeuw, en van de lijn van Heremon (zie nr. 80, pagina 358), wiens nageslacht het land bezat ikacht of iocht, wat kinderen of nageslacht aanduidt, en daarom betekent "Coniacht", de oude naam Connaught, het gebied dat door het nageslacht van Conn werd bezeten.

Het oude koninkrijk Connaught omvatte de huidige graafschappen Galway, Mayo, Sligo, Roscommon en Leitrim, samen met Clare, nu in Munster, en Cavan, nu een deel van Ulster en was verdeeld in Tuaisceart Conacht of Noord-Connaught, Deisceart Conacht of South Connaught, en lar Conacht of West-Connaught. North Connaught heette ook Iachtar Conacht of Lower Connaught zoals South Connaught heette Uachtar Conacht of Boven-Connaught.

North Connaught is verbonden met enkele van de vroegste gebeurtenissen in de Ierse geschiedenis. Volgens onze oude analisten was het in de tijd van Partholan of Bartholinus, die de eerste kolonie in Ierland plantte, dat de meren genaamd Lough Conn en Lough Mask in Mayo, en Lough Gara in Sligo, aan de rand van Roscommon, plotseling barsten verder en in South Connaught, volgens O'Flaherty, begonnen de meren genaamd Lough Cime (nu Lough Hackett), Lough Riadh of Loughrea, en enkele andere meren in het graafschap Galway, en ook de rivier Suck tussen Roscommon en Galway, voor het eerst te stroom in de tijd van Heremon, Monarch of Ireland, nr. 37, pagina 351 en Lough Key in Moylurg, nabij Boyle in het graafschap Roscommon, ontstond voor het eerst tijdens het bewind van de Monarch Tiernmas, nr. 41, pagina 352. Toen de kolonie van de Firvolgians in Ierland arriveerde, landde een deel van hen aan de noordwestkust van Connaught, in een van de baaien, nu Blacksod of de Broadhaven genoemd. Deze Firvolgians werden genoemd Spar-Domhnan of Damnonians: en het land waar ze landden heette Iarras, of Iarras Domhnan, (van "iar," de west, en "ros," a voorgebergte of schiereiland, wat het westelijke voorgebergte of schiereiland van de Damnoniërs betekent): een term die exact overeenkomt met de topografische kenmerken van het land en tot op de dag van vandaag is de naam bewaard gebleven in die van de halve baronie van "Erris", in het graafschap Mayo.

Toen de Tua-de-Danans, die de Firvolgians veroverden, eerst Ierland binnenvielen, landden ze in Ulster en gingen vandaar naar Slieve-an-larain (of de Iron Mountain), in Brefney, en vanaf dat moment op het grondgebied van Connaught. Nadat de Firvolgianen hun troepen hadden verzameld om zich tegen hun vooruitgang te verzetten, werd er een wanhopige strijd tussen hen uitgevochten op een plaats genaamd Magh Tuireadh of de Vlakte van de Toren, waarin de Firvolgianen totaal werden verslagen en tienduizend van hen werden gedood, samen met Eochad, de zoon van hun koning Eirc, die werd begraven, aan de kust: een steenhoop van grote stenen die over hem werd opgericht als een grafmonument, dat tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven. Deze plaats ligt aan het strand, in de buurt van Ballysodare in het graafschap Sligo, en heette Traigh-an-Chairn of het Strand van de Cairn. Na nog een paar veldslagen werden de De-Danans bezitters van Ierland, waarover ze regeerden tot de komst van de Milesiërs, die hen veroverden en op hun beurt meesters van Ierland werden.

De Firvolgians, die de Milesiërs hadden bijgestaan ​​bij de verovering van de Tua-de-Danans, werden bijgevolg door de Milesiërs teruggegeven aan een groot deel van hun vroegere bezittingen, vooral in Connaught, in welke provincie ze werden geregeerd door hun eigen koningen van het Firvolgiaanse ras tot in de derde eeuw, toen de Monarch Cormac Mac Art, van de Heremon-lijn, hen onder onderwerping bracht en Connaught bij zijn koninkrijk annexeerde. De Firvolgians schijnen een atletisch ras te zijn geweest en de "Clan-na-Morna" van Connaught, onder hun Firvolgian leider, Goll, zoon van Morna, wordt in de Ossiaanse gedichten en oude annalen gevierd als beroemde krijgers in de derde eeuw. Veel van het Firvolgiaanse ras zijn nog steeds te vinden in Connaught, maar vermengd door bloed en gemengde huwelijken met de Milesiërs. De Tua-de-Danans waren oorspronkelijk Scythen, die zich enige tijd in Griekenland hadden gevestigd en daarna naar Scandinavië of de landen die nu Noorwegen, Zweden en Denemarken vormen, migreerden. Vanuit Scandinavië (de "Fomoria" van de oude Ieren) kwamen de De-Danans naar Noord-Brittannië waar ze kolonies vestigden, en gingen vandaar naar Ierland. Het lijkt erop dat de Danans een zeer beschaafd volk waren, bekwaam in de kunsten en wetenschappen: vandaar dat ze werden beschouwd als goochelaars. O'Brien meent in zijn geleerde werk over de "Round Towers of Ireland" dat deze prachtige bouwwerken door de Tua-de-Danans zijn gebouwd voor doeleinden die verband houden met heidense aanbidding en astronomische waarnemingen: een mening die zeer waarschijnlijk is als men bedenkt dat ze waren zeer bedreven in architectuur en andere kunsten, van hun lange verblijf in Griekenland en omgang met de Feniciërs.

Er wordt gezegd dat Orbsen, een opperhoofd afstammeling van de Danans en Fomoriërs, een beroemde koopman was en een handelsrelatie tussen Ierland en Groot-Brittannië voerde, en dat hij werd gedood door Uillinn van de Red Brows, een ander opperhoofd van De-Danan, in een strijd riep, vanuit die omstandigheid, Magh Uillin of de Vlakte van Uillin, nu de baronie van Moycullen, in het graafschap Galway. In South Connaught werd het gebied dat het huidige graafschap Clare vormt in het laatste deel van de derde eeuw op Connaught genomen en toegevoegd aan een deel van Limerick, onder de naam van Tuadh-Mumhain of Noord-Münster (een woord dat verengelst is als 'Thomond') waarvan de O'Briens, van het Dalcassiaanse ras, koningen werden.

Cormac Mac Art, de gevierde monarch van Ierland in de tweede eeuw, werd geboren in Corran op de plaats genaamd Ath-Cormac of de Ford of Cormac, in de buurt van Keis-Corran (nu "Keash") in het graafschap Sligo en daarom werd hij "Cormac of Corran.'

Het grondgebied van North Connaught is op een opmerkelijke manier verbonden met de missie van St. Patrick tot Ierland Mullagh Farry (in het Iers Forrach-mhac-nAmhailgaidh), nu "Mullafarry", in de buurt van Killala, in de baronie van Tyrawley, en het graafschap Mayo, is de plaats waar St. Patrick de koning of prins van dat gebied (Enda Crom) en zijn zeven zonen tot het christendom bekeerde en twaalfduizend mensen doopte in het water van een put genaamd Tobar Enadharc. En de berg Croagh Patrick, ook in Mayo, werd lang gevierd vanwege de wonderen die de heilige daar zou hebben verricht. De Stoel van Killala werd gesticht door St. Patrick.

In Carn Amhalgaidh of "Carnawley", waarvan wordt aangenomen dat het de heuvel van Mullaghcarn is (waar koning Awley werd begraven), werden de leiders van de O'Dowds ingehuldigd als prinsen van Hy-Fiachra, terwijl ze volgens andere verslagen werden ingehuldigd op de heuvel van Ardnaree, in de buurt van Ballina. Dit vorstendom van Noordelijk Hy-Fiachra omvatte de huidige graafschappen Mayo en Sligo, en een deel van Galway, terwijl het grondgebied van Hy-Fiachra, in het graafschap Galway de Zuidelijke Hy-Fiachra of Hy-Fiachra Aidhne werd genoemd: zo genoemd naar Eogan Aidhne, zoon van Dathi, de laatste heidense monarch van Ierland, die aan de voet van de Alpen door de bliksem werd gedood. 429 n. Chr. Dit gebied van Hy-Fiachra Aidhne was even uitgestrekt als het huidige bisdom Kilmacduagh en was bezeten door de afstammelingen van Eoghan Aidhne, van wie de belangrijkste waren & mdashO'Heyne of Hynes, O'Clery en O'Shaughnessy. Volgens O'Dugan en MacFirbis waren veertien van het ras van Hy-Fiachra koningen van Connaught: sommigen van hen hadden hun hoofdverblijf in Aidhne, in Galway, anderen in Ceara, nu de baronie van "Carra" in Mayo en sommigen op de vlakte van de Muaidhe of de (rivier) Moy, in Sligo. O'Dubhda of O'Dowd waren hoofden van de noordelijke Hy-Fiachra, en hun grondgebied omvatte bijna het hele huidige graafschap Sligo, met het grootste deel van Mayo. Veel van de O'Dowds, zelfs tot in de moderne tijd, waren opmerkelijk vanwege hun grote kracht en statuur. (Zie de "O'Dowd" stamboom.)

Cruaghan of Croaghan, in de buurt van Eiphin in het graafschap Roscommon, werd de hoofdstad van Connaught en de residentie van de oude koningen en de landgoederen van Connaught hielden daar conventies om wetten te maken en hun koningen in te huldigen. In Cruaghan was de begraafplaats van de heidense koningen van Connaught, genaamd Reilig na Riogh of de begraafplaats van de koningen hier. Dathi, de laatste heidense monarch van Ierland, werd begraven en een grote rode pilaarsteen werd tot op de dag van vandaag over zijn graf opgericht. . Torna Eigeas of Torna, de geleerde, opperbard van de Monarch Niall van de Negen Gijzelaars, heeft in de vierde eeuw een gedicht gecomponeerd, dat een verslag geeft van de koningen en koninginnen die in Cruaghan begraven waren, waarvan het begin in de vierde eeuw luidt: een vertaling:

"Onder u ligt de schone koning van de mannen van Fail,

Dathi, zoon van Fiachra, man van roem:

O! Cruacha (Cruaghan), jij hebt dit verborgen

Van de Gallen en de Gaels."

In de "Boeken" van Annagh en Ballymote, en andere oude archieven, worden enkele merkwaardige verslagen gegeven van de gebruiken die gebruikt werden bij de begrafenis van de oude koningen en stamhoofden: Laoghaire (of Leary), monarch van Ierland in de vijfde eeuw, werd begraven in de wal, of beter gezegd, Rath Leary genaamd, in Tara, met zijn militaire wapens en wapenrusting op zijn gezicht, zijn gezicht naar het zuiden gericht en als het ware zijn vijanden, de mannen van Leinster, uitdagend. En Owen Beul, een koning van Connaught in de zesde eeuw, die dodelijk gewond raakte in de slag bij Sligeach (of Sligo), vocht met de mensen van Ulster, gaf instructies dat hij begraven moest worden met zijn rode speer in zijn hand, en zijn gezicht in de richting van Ulster, als in weerwil van zijn vijanden, maar de Ulstermen kwamen met een sterke kracht en hieven het lichaam van de koning op en begroeven het bij Lough Gill, met het gezicht naar beneden, opdat het niet de oorzaak zou zijn dat ze "opvliegen" voor de Conaciërs. In de buurt van Lough Gill in Sligo zijn nog twee grote steenmannetjes over, op die plaats was waarschijnlijk een oude begraafplaats van enkele van de koningen van Connaught en een andere grote, in de buurt van Cong, in het graafschap Mayo. Er zijn nog steeds enkele overblijfselen van Reilig-na-Riogh in Cruaghan of Croaghan in het graafschap Roscommon, bestaande uit een cirkelvormig gebied van ongeveer tweehonderd voet in diameter, omringd door enkele overblijfselen van een oude stenen greppel en in het binnenland zijn hopen ruwe op elkaar gestapelde stenen, zoals vermeld in "Weld's Survey of Roscommon". Dun Aengus of het fort van Aengus, gebouwd op het grootste van de Arran-eilanden, voor de kust van Galway, en gelegen op een enorme klif die over de zee hangt, bestaat uit een steenwerk van immense kracht van de Cyclopische architectuur, samengesteld uit grote stenen zonder mortel of cement. Het heeft een ronde vorm en kan in zijn gebied tweehonderd koeien bevatten. Volgens O'Flaherty werd het vóór het christelijke tijdperk opgericht door Aengus of Conchobhar, twee van de Firvolgiaanse koningen van Connaught, en werd het ook de Dun van Concovar of Connor genoemd.

Na de introductie van het christendom werden de Ierse koningen en leiders begraven in de abdijen, kerken en kathedralen: de Monarch Brian Boru, gesneuveld in de slag bij Clontarf, werd naar verluidt begraven in de kathedraal van Armagh, de koningen van Connaught , in de abdijen van Clonmacnoise, Cong, Knockmoy, Roscommon, enz.

O'Flaherty zegt dat zes van de zonen van Brian, koning van Connaught, de voorvader van de Hy-Briuin, door St. Patrick, samen met veel mensen, op de vlakte van Moyseola in Roscommon en dat de heilige een kerk oprichtte, genaamd Domhnach Móacuter of de "grote kerk", aan de oevers van Lough Sealga, nu Lough Hacket en dat op drie pilaren die, met het oog op heidense aanbidding, daar in de loop der eeuwen waren opgericht van afgoderij, liet hij de naam van Christus in drie talen schrijven: op een van hen, "Iesus" op een andere, "Soter" en op de derde, "Salvator". Ono, een kleinzoon van Brian, koning van Connaught, maakte een geschenk aan St. Patrick van zijn paleis, genaamd Imleach Ona, waar de heilige de bisschoppelijke zetel van Oilfinn of "Elphin", die de naam kreeg van een bron die de heilige daar had gezonken, en aan de rand waarvan een grote steen was opgericht: dus van "Olie", wat een steen of rock, en "finn," wat betekent kermis of helder, de naam Oilfinn of Elphin was afgeleid, en dat betekende de rots van het heldere water. O'Flaherty stelt dat deze steen daar bleef tot zijn eigen tijd, A.D. 1675.

Een koning van Connaught aan het einde van de zevende eeuw, genaamd Muireadhach Muilleathan, die stierf in 700 na Christus, en een afstammeling van de bovengenoemde Brian, zoon van Eochy Moyvone, was de voorvader van de Siol Muireadhaigh die de belangrijkste tak van de Hy-Briune-ras, en bezat het grootste deel van Connaught, maar bevonden zich voornamelijk in het gebied dat nu het graafschap Roscommon vormt: vandaar dat de term "Siol Murray" op dat gebied werd toegepast. De O'Connors die koningen van Connaught werden, waren de hoofden van Siol Murray en namen hun naam aan Conchobhar of Connor, die in de tiende eeuw een koning van Connaught was. The grandson of this Conchobhar, Tadhg an Eich Geal or Teige of the White Steed, who was king of Connaught in the beginning of the eleventh century, and who died A.D. 1030, was the first who took the sirname of "O'Connor." In the tenth century, as mentioned in the Annals of the Four Masters, two or three of the O'Rourkes are styled kings of Connaught but, with these exceptions, the ancestors of the O'Connors of the race of Hy-Briune and Siol Murray, and the O'Connors themselves, held the sovereignty of Connaught from the fifth to the fifteenth century and two of them became Monarchs of Ireland, in the twelfth century, namely, Torlogh O'Connor, called Toirdhealbhach Mór or Torlogh the Great, who is called by the annalists the "Augustus of Western Europe" and his son, Roderick O'Connor, who was the last Milesian Monarch of Ireland. This Torlogh O'Connor died at Dunmore, in Galway, A.D. 1156, in the 68th year of his age, and was buried at Clonmacnoise. And Roderick O'Connor, after having reigned eighteen years, abdicated the throne, A.D. 1184, in consequence of the Anglo-Norman invasion and, after a religious seclusion of thirteen years in Cong Abbey, in the county Mayo, died A.D. 1198, in the 82nd year of his age, and was buried in Clonmacnoise in the same sepulchre with his father. In the "Memoirs" of Charles O'Connor of Belenagar, it is said, that in the latter end of the fourteenth century the two head chiefs of the O'Connors, namely, Torlogh Roe and Torlogh Don, having contended for the lordship of Siol Murray, agreed to divide the territory between them. The families descended from Torlogh Don called themselves the O'Connors "Don" or the Brown O'Connors while the descendants of Torlogh Roe called themselves the O'Connors "Roe" or the Red O'Connors. Another branch of the O'Connors got great possessions in the county Sligo, and were styled the O'Connors "Sligo."&mdashCONNELLAN.


Secret Jacobite society discover a mass grave- 272 years after the Battle of Culloden

Link copied

A historic dig will take place to fully discover the mass grave

When you subscribe we will use the information you provide to send you these newsletters. Sometimes they'll include recommendations for other related newsletters or services we offer. Our Privacy Notice explains more about how we use your data, and your rights. You can unsubscribe at any time.

History has always said they were buried there

Angus

History says 16 of Bonnie Prince Charlie&rsquos officers, found hiding in the dungeon at Culloden House, where the prince stayed the night before the battle, were shot by Redcoats and buried by the &ldquoBargas Tree&rdquo in the grounds.

The tree &ndash an English Elm, complete with leg and neck irons &ndash is long gone, as is a commemorative 5ft stone with the inscription &ldquoHere lie soldiers killed by the English after the Battle of Culloden&rdquo.

Only a small grassy knoll remains where the tree once stood.

But now a geophysical survey has shown three pits under the mound.

Robert Cairns, chairman of the Lochaber Archaeological Society, which commissioned the research, said: &ldquoWe are very excited about the results.

Gerelateerde artikelen

&ldquoThe mound has three distinctive pits in it so obviously it is quite significant.

&ldquoIt is not something that you would normally find in the mound. We are planning to put in a small trench later in the year to see if there are any human remains in the largest pit.

&ldquoWe are confident we will find human remains. Then it will become a war grave.&rdquo

A metal detector survey of the surrounding lawns of the four star Culloden House Hotel uncovered a number of important finds, including mid-18th century halfpennies, pistol and musket balls, an iron buckle or clasp, military shirt buttons, a set of 18th or 19th century ploughshares, a 10cm ornamental brass base and part of a sword blade.

GETTY/VISIT BRITAIN/BRITAIN ON VIEW

The Battle of Culloden took place nearly 272 years ago

Mr Cairns made the shock announcement to the secret Jacobite Society, A Circle of Gentlemen, founded in 1747 the year after Culloden, the last battle fought on British soil.

A member of A Circle of Gentlemen, David McGovern, 45, who is also a traditional stone carver from the village of Monikie in

Angus, said: &ldquoIt looks like we have found the martyrs&rsquo graves.

&ldquoHistory has always said they were buried there but now modern science seems to have confirmed it. We look forward to the results of the dig. This was the first atrocity in what was to become, by all intents and purposes, genocide.&rdquo

On April 16, 1746, Bonnie Prince Charlie&rsquos attempts to restore the Stuarts to the British throne came to a bloody end as the government army, led by Charlie&rsquos distant cousin William, the Duke of Cumberland, left, defeated the Jacobites &ndash mostly made up of Highlanders &ndash on bleak Culloden Moor.


7 of the World’s Oldest Foods Discovered by Archeologists

Food rots fast. Therefore it is cause for great history-nerd celebration when archeologists dig up food preserved centuries past its expiration date. Here are seven of the most venerable victuals.

1. Roman Tomb Wine

There was a long period in history in which Romans infested the world like fleas. Wealthy, heavily armed, road-building fleas. And when they died, they liked to be buried in style. Because of that, a bottle of their wine has reached our modern world. The wine, found by excavators in Germany, is the oldest known that is still in a liquid state. It was discovered in one of two sarcophaguses, alongside many other bottles that had long since dried up. Dit bottle stayed wet because the olive oil used (in place of a cork) to protect the wine from oxidizing did its job Echt well. And what was the result of 1600 years of aging? The contents are both waxy and silty, and the alcohol content is long gone. Still, the bouquet is quite piquant, obstinate even. Recommended pairing is roasted ox.

2. Burnt British Bread

Some say it was a garbage pit, some think it was place of religious offering. Whatever it was originally, by the 21 st century it had become a big hole, flooded with water, and it had small pieces of burnt bread and other Neolithic odds and ends floating in it. The bread was the most important discovery. Found in Oxfordshire, England, and estimated to be 5500 years old, the overcooked bread was mistaken for charcoal at first. Then one of the archeologists noticed crushed grains of barley inside of it. If the age is correct, it would have been made by some of the first people to enter Britain from Europe. That crushed barley represents a world-altering revolution, as the newcomers brought with them the fledgling practice of farming, sadly ending the age of throwing pointy sticks at mammoths.

3. Bone Soup

While excavating to make way for a new airport, Chinese workers struck liquid gold. Well, liquid gold if you happen to be an archeologist. Or Echt into soup. The soup, sealed so tightly in its bronze cooking pot that it was still in a liquid state, was discovered in a tomb near Xian. It didn’t look too savory, having turned green from 2400 years of bronze oxidation. It also still contained bones, which delighted archeologists, probably because they didn’t actually have to eat it.

4. Bog Butter

In Ireland of 3000 years ago, there were limited options for storing your 77 pound barrels of butter. Archeologists are eternally grateful that the inhabitants near a Kildare bog chose to sink theirs into peat, and then forgot about it, because it was still there in 2009. Amazingly, it was intact but for one split, and still full of butter. The butter has lost some of its creamy richness in the interceding millennia, turning to a fatty white wax called adipocere. The National Museum of Ireland conservator Carol Smith says the public will never know how it tastes. "It's a national treasure," she said. "You can't be going hacking bits of it off for your toast!"

5. The Original Noodles

Nature/KBK Teo/E Minoux et al

Everyone says they invented the noodle first. The Chinese, the Italians, the Arabs, they all want credit for that staple of the impoverished college student’s dinner. But thanks to a discovery at the Lajia archeological site on the Yellow River in China, the debate may be over. No other historic noodle has even come close to Lajia’s 4000 year old noodles cache. In the aftermath of an ancient earthquake, the Yellow River flooded, causing disaster to those who lived along it. In his haste to get away, one unfortunate diner left his bowl of millet grass noodles overturned. "It was this unique combination of factors that created a vacuum or empty space between the top of the sediment cone and the bottom of this bowl that allowed the noodles to be preserved," archeologist Kam-biu Liu said. China for the win! In your face, Ziti!

6. Beef Jerky

Beef jerky travels well, especially if your journey is on to the next world. That is probably why whoever was buried in the 2000 year old tomb found in the village of Wanli, China, packed so much of it. Archeologists took a while to determine that the black and green carbonized mess they found sealed inside a beautiful bronze pot was beef. When they did, that made it the oldest beef ever discovered in China. They could even prove it was actually jerky, as it had not shrunk over the millennia, showing it had already been dried before being placed in the tomb.

7. Chocolate

This 110 year old tin of chocolate does not date from antiquity like the rest of the food on this list, but it still might be the world’s oldest chocolate. There is evidence that chocolate (usually liquid) was made in ancient times, but not much actual chocolate candy has been left uneaten long enough to become antiquated. This little box comes from Scotland, and was made especially to commemorate the coronation day of King Edward VII in 1902. The chocolate passed from the original schoolgirl who abstained from eating it, mother to daughter, until it was donated to the St. Andrews Preservation Trust in 2008. I call the caramels. You can have the coconut.


Two of Europe’s Biggest Cairns are About to Be Buried in Trash - History

The first settlers came to Ireland around 6,500 BC, in the period known as the Mesolithic Age, archaeological evidence suggesting that they probably came from the Galloway region of Scotland and Cumbria in northern England to the east coast of Ulster. In the following Neolithic period the inhabitants have left us widesprea evidence of their presence, in the form of intriguing stone burial monuments, such as dolmens and court cairns. Some of Europe's largest and most impressive Stone Age monuments are those erected by the Neolithic Irish in the Boyne valley, the best known being the great passage tomb at Newgrange. The court cairns, which are distributed mainly around the northern half of Ireland, are also found in south west Scotland, leading Sean O Riordain to comment: "The tombs and the finds from them form a continuous province joined rather than divided by the narrow waters of the North Channel."

Such a link is hardly surprising. With Ireland and Scotland separated, at their closest points, by only thirteen miles, and considering that much of the land was covered with dense forest, the North Channel of the Irish Sea would have acted not as a barrier but rather as an effective means of communication. Indeed, commenting on the archaelogical evidence for contact across the Irish Sea, John Waddell suggested:

"We may be seeing just the archaeologically visible elements of a much more complex pattern of social interaction across and around the Irish Sea. Perhaps we have greatly underestimated the extent to which this body of water linked the two islands in prehistoric times."

The earliest known reference to the British Isles, made between 330 and 300 BC by the Greek geographer and voyager Pytheas in his Concerning the Ocean, describes them as the Isles of the Pretani, the 'Pretani' thus becoming the most ancient inhabitants of Britain and Ireland to whom a definite name can be given. In Ireland these ancient British Pretani (or Britanni) were later to become known as Cruthin, while in Scotland they became known as Picts. In the writings of the medieval Irish it is clear a definite kinship was believed to have existed between these ancient peoples. We are not in a position to ascertain the full extent of their relationship, but the proximity of north-east Ulster to south-west Scotland, coupled with the archaeological evidence of ongoing contact, would certainly lend weight to the strong possibility that it was very close. Indeed, as Liam de Paor has commented:

"The gene pool of the Irish. is probably very closely related to the gene pools of highland Britain. Within that fringe area, relationships, both cultural and genetic, almost certainly go back to a much more distant time than that uncertain period when Celtic languages and customs came to dominate Great Britain and Ireland. Therefore, so far as the physical make-up of the Irish goes. they share these origins with their fellows in the neighbouring parts - the north and west - of the next-door island of Great Britain."

So here we have our first anomaly: the peoples of Ireland and Scotland, who, in popular imagery, are deemed to have had only minimal contact with each other prior to the 17th century Plantation and are assumed to be of quite different ethnic stock, in reality show evidence of extensive contact as far back as the Stone Age, and scholars now acknowledge that in all probability the two peoples share a close cultural and genetic inheritance.

Scholars also accept that both peoples owe their predominant ancestry to their pre-Celtic past, an ancestry consolidated during the Neolithic period. It is now believed that any intrusions into Ireland which occurred subsequent to this period involved relatively small numbers of people. This applies even when we consider the Celts. A seminar held by the Irish Association of Professional Archaeologists in 1984 acknowledged that any Celtic intrusions into Ireland were more than probably carried out by numbers "far inferior to the native population(s)". As archaeologist Peter Woodman has pointed out:

"The gene pool of the Irish was probably set by the end of the Stone Age when there were very substantial numbers of people present and the landscape had already been frequently altered. The Irish are essentially Pre-Indo-European, they are not physically Celtic. No invasion since could have been sufficiently large to alter this fact completely."

"But was there a displacement of population, with tall, blond, blue-eyed Celts coming to take over from the small dark people (if such they were) of Mesolithic and Neolithic origin? Not at all. The Celts were, at best, the Ascendancy of their day, a minority powerful enough to impose their language."

We cannot be certain as to when the first groups of Celtic people rived in Ireland, but it is now clear that, contrary to a once popular belief, they were not present in Ireland from time immemorial, and are - in historical terms - of much more recent origin. At present there is no evidence which can place Celtic settlement in Ireland, as laracterised by intrusive burial customs, before the 1st century AD. However, despite their small numbers, the Celts, particularly those known to us as the Gaels, soon acquired a dominant position in Irish political life, perhaps because of their martial skills, perhaps because of the dynastic manner in which they divided out their conquests. Once Gaelic power had begun to consolidate itself, their most Important dynasty, the Ui Neill, embarked upon the conquest of the north of the island, the territory associated with the ancient province . Ulster. The progress of this conquest, however, was resisted by the pre-Celtic Cruthin population in alliance with the Celtic Ulaid the Old British people from whom Ulster gets its name. Nevertheless, under relentless Ui Neill pressure the Ulster leaders were forced to retreat eastwards, and it was possibly this contraction of their territory which occasioned groups within the Northern population to move across the North Channel, in particular the Dal Riata, who settled Argyll and the islands along the western seaboard. It was these settlers, who had been labelled 'Scotti' by the Romans, who bequeathed the name 'Scotland' to their new homeland.

The kings of Dal Riata soon claimed sovereignty over territory on both sides of the North Channel, and from the kings of 'Dalriada' , there is a direct link to the kings of Scotland, and thus to William and James themselves. (As grandson and son respectively of Charles I, the two kings were also both directly descended from the Breton (Old British) nobility, the progenitors of the House of Stuart, who had 'returned' to Britain with William the Conqueror.) Apart from the political changes the Celts wrought within Irish society, their most important cultural legacy was the introduction of a vibrant and beautiful language which, when later complemented by an intense outpouring of creativeness, would place Ireland to the forefront of Western European literature. The Ulster emigrants to Scotland were to take this Gaelic language with them and it spread throughout the Highlands and islands - perhaps one of the most remarkable examples of the extent of the interrelationship between the two peoples.

With the arrival of the Christian period Ireland witnessed an upsurge in intense missionary activity which not only spread across the North Channel to Scotland, but was to have a fundamental impact on European history, epitomised by the great missionary journeys of Columbanus. Another of the great religious figures of Ireland was Columba (Columb-Cille) , a prince of the Ui Neill. He became a close friend of Comgall, the Cruthin abbot of the monastery at Bangor - from whence Columbanus was to set forth - even though the political and ethnic rivalries between their respective kinsmen must at times have sorely tested their shared Christianity. Columba's legend would have us believe that it was these political and ethnic distractions which finally persuaded him to leave Ireland and set up a new community out of sight of its shores. Whatever the reasons, the history of the Church was to be so much the richer, for the community he founded, on the small island of Iona, close to the coast of Argyll, was destined to be the cultural apotheosis of Scotland, and the place some scholars believe the magnificent Book of Kells was executed. During this period the cross-fertilisation between Scotland and Ulster was to reach new heights, particularly in the flowering of literary creativeness. As Proinsias Mac Cana wrote:

"Isolation tends towards stagnation, or at least a circumscribed vision, while conversely intercourse and cultural commerce encourage a greater intellectual curiosity and awareness, a greater readiness to adapt old ways and experiment with new ones. For such intercourse the east-Ulster region was ideally situated. It was a normal landing-place for travellers from northern Britain, which during the sixth and seventh centuries probably presented a more dramatic clash and confluence of cultures than any other part of Britain or Ireland and, in addition, the religious, social and political ties that linked north-eastern Ireland and northwestern Britain - particularly in that period - were numerous and close. Archaeologists speak of an 'Irish Sea culture-province' with its western flank in Ireland and its eastern flank in Britain one might with comparable justification speak of a North Channel culture-province within which obtained a free currency of ideas, literary, intellectual and artistic."

The Gaelic Ui Neill (later synonymous with the O'Neills) had still failed to complete their subjugation of the eastern part of Ulster when that task was accomplished by another body of armed men. In 1169 the first 'Anglo-Normans' arrived on Irish soil, by 'invitation' rather than 'invasion', answering a request by Dermot Mac Murchada, deposed King of Leinster, for assistance in regaining his kingship. In 1177 one of these adventurers, John de Courcy, marched north and captured Downpatrick. The Ulstermen at first strongly opposed this new threat to their independence but increasing raids by the O'Neills forced them to ally with de Courcy. His successor, Hugh de Lacy, was created Earl of Ulster by King John of England.

These first 'Anglo-Normans', however, only retained a tenuous foothold in Ireland, and the Gaelic chiefs continued to resist their presence. Then in 1314 the Scots, under Robert the Bruce, defeated the English at the battle of Bannockburn. O Neill of Tyrone offered to make Robert's brother Edward King of Ireland, and in May 1315 Edward landed at Larne harbour on the Antrim coast. Following a campaign of devastation Edward Bruce of Scotland was eventually crowned King of Ireland on 1 May 1316, in the presence of a large assembly of Irish and Scottish nobles. He had brought with him 6,000 Scottish mercenaries - the galloglasses - and over the new few centuries the Irish imported a constant stream of these Scots, many of whom were rewarded with land. Edward finally perished in battle near Dundalk in 1318. One important consequence of the 'Scottish invasion' was that the power of the Earls of Ulster was crushed, and the Q'Neills were finally able to fulfil their ultimate ambition of controling the whole of the North. Now at last they could claim to be kings over all of Ulster and the territory of Ulster stretched once again to its ancient boundary of the River Boyne.

The English intensified their efforts at conquest during the reign of Elizabeth I. Despite notable successes for the Gaelic leaders their resistance was finally broken at Kinsale in 1601. Then, on 4 September 1607, after continued harassment by Crown officials, many of Ulster's Gaelic chieftains, including the Earls of Tyrone and Tyrconnell, chose voluntary exile and sailed from Rathmullan for Europe. This act was tantamount to abandoning their people to the mercy of the English, although perhaps for the Irish peasantry the 'Flight of the Earls' was viewed as little more than the replacement of one set of landowners by another, for, as A T Q Stewart pointed out with regard to other Gaelic lords displaced some centuries later: "The lament of the Gael is their lament, the poets were their poets."

The departure of the Gaelic leaders gave the English government the opportunity to declare their lands forfeit, and some 750,000 acres were confiscated by the Crown. King James I decided to plant settlers in Ulster, hoping that it might prove an effective way of civilsing' this most rebellious part of Ireland once and for all, thus the idea of the "Plantation" was conceived.


50,000 evacuate German city over unexploded WWII bombs

Authorities in Hanover defuse two bombs, while a third requires special equipment to be neutralised.

More than 50,000 people were evacuated from Germany’s northern city of Hanover on Sunday in one of the country’s largest post-war operations to defuse unexploded World War II-era bombs.

Residents in a densely populated part of the city were ordered to leave their homes for the operation, planned since mid-April, to remove several recently discovered unexploded bombs.

Authorities had expected to remove at least five explosive devices, but only three were found. Two were defused successfully, while the third required special equipment to be made safe.

At two other sites, only scrap metal was found.

More than 70 years after the end of the war, unexploded bombs are regularly found buried in Germany, a legacy of the intense air campaigns by allied forces against Nazi Germany.

On October 9, 1943, some 261,000 bombs were dropped on Hanover and surrounding areas.

Several retirement and nursing homes were affected and some rail traffic through the city was disrupted because of the operation, which was expected to last all day.

Authorities arranged sports, cultural and leisure activities – including museum visits – and film screenings for residents affected by the mass evacuation.

German authorities are under pressure to remove unexploded bombs from populated areas with experts arguing that old ordnance is becoming more dangerous as time goes by because of material fatigue.

The biggest evacuation took place in December 2016 when an unexploded British bomb forced 54,000 people out of their homes in the southern city of Augsburg.

Germany’s biggest evacuation over WWII bombs took place in December 2016 in the southern city of Augsburg [Stefan Puchner/AP Photo]

Urban Ski Slope to Raise Profile of Europe's Waste-to-Energy Drive

The Amager Bakke incinerator project under construction in Copenhagen, Denmark, is the flashiest example of Europe's effort to deploy waste-to-energy technology to cut carbon emissions.

Copenhagen, with a waterfront already famous for bike lanes, pedestrian walkways, and offshore wind turbines, is adding another clean energy feature to its urban landscape: a ski resort.

Perhaps the man-made slope will never rival the summits of Sweden or the Alps, where residents of Denmark's capital city typically travel to ski. But it will draw attention to Copenhagen's world-leading effort to cut fossil energy and waste. The ski slope will rest atop a $389 million (500 million euro), 60-megawatt power station fueled entirely by the city's garbage. (See related: "Quiz: What You Don't Know About Electricity.")

The Amager Bakke incinerator, now under construction, will contribute to Copenhagen's ambitious goal of becoming carbon-neutral by 2025. When finished in 2017, it will produce heat for 160,000 households and electricity for 62,500 residences. It is perhaps the flashiest example yet of Europe's effort to deploy cutting-edge waste-to-energy technology in the effort to cut greenhouse gas emissions. While some critics in Europe's green movement question the environmental benefits, and cost also can be an obstacle, cities like Copenhagen are convinced that producing megawatts is better than piling trash in landfills. (See related story: "On Mount Everest, Seeking Biogas Energy in a Mountain of Waste.")

Turning Trash to Treasure

The move toward waste-to-energy (WTE) plants was kick-started in 1999, with a European Union directive requiring member states to greatly reduce the amount of garbage going to landfills. As of 2010 (the most current year for which statistics are available), there were 451 WTE facilities in Europe, up from 390 in 2001, according to the Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP). The plants annually incinerate 73 million metric tons of waste, producing 44 million megawatt-hours (MWH) of electricity and 61 million MWH of heat, or enough power to keep 13 million people wired and another 13 million warm. (See related story: "Waste Wattage: Cities Aim to Flush Heat Energy Out of Sewers.")

And more waste-to-energy projects are starting up, or are on the way. One market research firm says the EU's tightening standards on waste are a key driver behind world growth in WTE that it says will accelerate in the next five years, with 250 new plants and installed capacity on track to increase 21 percent by 2016. Ireland, which opened its first WTE plant in County Meath in 2011, is already expanding its capacity and more proposals are being debated. Several projects recently have been approved in the United Kingdom, including a modernistic WTE facility in the countryside between York and Harrowgate. It's not clear, though, if the Allerton Park energy recovery park will go forward, since the government withdrew £65 million in waste infrastructure credits for the controversial project earlier this year. (See related story: "Whisky a Go Go: Can Scotland's Distillery Waste Boost Biofuels? ")

In Copenhagen, the Amager Bakke plant also saw its share of controversy. Back in late 2011, city officials initially rejected the slick-looking, slope-topped facility—the design of hot Danish architect Bjarke Ingels—because of concerns that it wasn't environmentally friendly enough. But the utility, Amager Resource Center (ARC), overcame those objections. A key was the improvement compared to the existing 40-year-old waste-to-energy (WTE) plant that housed two generators, one that produced 20 MW and another that generated 9 MW. (See related story: "Can Nuclear Waste Spark an Energy Solution?")

While the new plant will increase carbon-dioxide emissions by 43 percent—from 140,000 tons a year to 200,000 tons—ARC says new technologies will make the plant 25 percent more efficient than the old one. In other words, it says, 3 kilos of incinerated waste will keep a light bulb burning for five hours instead of four. "It's not about size, it's about how you use it," said ARC spokeswoman Signe Josephsen. (See related story: "While Energy Policy Falters, Plastic Bag Laws Multiply.")

The burning of trash for power is hardly a new technology, but the current state-of-the-art plants—which use the heat created from the garbage inferno to make steam for heat or to run turbines for electricity—use expensive filters that scrub the flue gases to greatly reduce the amount of dangerous pollutants, such as dioxins, that are emitted. Because about half of the CO2 emitted is from biowaste, not fossil fuels, proponents say the plants are partly powered by renewable fuel, making them cleaner than fossil-fuel plants.

But the main argument in favor of WTE plants is that if the tons of trash that they burn had instead been buried in landfills, the decomposition would have led to greater atmospheric harm through the release of methane, a greenhouse gas that is 25 times more potent than CO2 as a heat-trapping gas. According to the U.S. Environmental Protection Agency, greenhouse gas emissions from landfills are two to six times higher than those generated from plants that burn waste, when measured per unit of electricity generated. Moreover, metals that would have been buried are instead easily plucked from the ashes and recycled. That's one big reason why in April the Center for American Progress (CAP), a progressive think tank based in Washington, D.C., issued a report urging the United States to build more WTE plants to help cut the nation's greenhouse gas emissions. (There are currently just 26 in the United States, which has 56 times the population of Denmark, where there are 30 operating WTE facilities.) (See related interactive map: "The Global Electricity Mix.")

Not everyone, however, thinks incinerators are such a hot idea. Nearby communities often fear air pollution from smokestacks and traffic impacts from trash hauling to the facilities. Some green groups, including Brussels-based Friends of the Earth Europe (FOEE), fear that burning trash for power stunts efforts to encourage recycling. "The only way to reduce CO2 emissions when it comes to waste policy is by preventing, reusing, and recycling," said Ariadna Rodrigo, a FOEE resource use campaigner.

But WTE proponents argue that extracting power from waste goes hand-in-hand with recycling efforts. "There does not have to be a choice between the two solutions. We're very much into recycling," said Rasmus Meyer, also of ARC. Moreover, CEWEP claims, 100 percent recycling is not possible. Some materials degrade after repeated recycling, some are too filthy (diapers, vacuum cleaner bags), some are too mixed to be sorted, and there's no demand for some recycled products.

And, to be sure, countries that are the biggest users of waste power tend to have very impressive recycling rates, too. Germany produces more waste power than any European country—a total of 26 MWH in 2010—and it recycles 62 percent of its municipal solid waste, while incinerating 37 percent of it. Denmark, meanwhile, recycles 43 percent of its rubbish and burns 54 percent of it. Across the EU, on average, 40 percent of urban refuse is recycled and 23 percent is used for energy. Meanwhile, the U.S. manages to recycle just 23 percent of its garbage. Nevertheless, Rodrigo insists, incineration still places inherent limits on recycling, because once a plant is built it has to operate for 20 to 30 years to recoup its investment. "And you still have to feed that monster."

The dash for trash-power has also resulted in a thriving pan-European import-export market for rubbish. "Waste is a commodity, and there's a well-functioning waste market in Europe today," said Pål Spillum, head of the waste recovery and hazardous waste section of the Norwegian Environment Agency. Norway, particularly its capital city Oslo, was spotlighted earlier this year when Britain's Guardian newspaper and the New York Times both ran stories about how it was shipping in trash from Britain, Ireland and Sweden to help power its WTE plants.

Several other countries, particularly Germany, import even more rubbish than Norway.The size of this market, however, is hard to determine. The import and export of nonhazardous waste doesn't have to be reported, so the European Environmental Agency has no statistics available. Spillum maintains that Norway, which burned 1.3 million tons of refuse for energy in 2011, exports more waste than it imports. In 2011, it imported about 90,000 tons of nonhazardous waste, but it exported 1.7 million tons. Overall, Norway has 17 WTE plants. The two in Oslo burn about 410,000 tons of waste a year, and provide 840 GWh of heat—enough to heat 30 percent of the city's 300,000 households and to provide an additional 160 GWh of electricity. (See related story: "A Fuel That Doesn't Go to Waste.")

Does all that shipping of garbage, and the resulting CO2 emissions from transportation, undercut the green edge that WTE plants have over landfills? A 2011 study by Swedish consulting firm Profu looked at six Northern European countries-Norway, Denmark, Sweden, Germany, the Netherlands, and Belgium-that were big consumers of rubbish from Eastern Europe. It concluded that WTE was still a net benefit for the atmosphere each metric ton of municipal waste burned for energy prevented the emission from landfills of more than 600 kilograms of CO2 equivalent.

One possible drawback, in the United States at least, could be high construction costs. Harrisburg, Pennsylvania, was driven to the brink of bankruptcy over a $345 million debt largely racked up by the costs of overhauling and expanding a power-generating incinerator. But the CAP study says that, by and large, WTE plants in the United States, which could cost between $100 million to $300 million to build, depending on size, should be able to recoup building costs from fees and from the sale of power to the grid, as well as from the sale of recovered recyclable metals.

Meanwhile, back in Denmark, the Amager Bakke incinerator—at 80 meters (260 feet), it will be one of the tallest buildings in Copenhagen—aims to stand as an example of WTE potential. Another unique feature of the Amager Bakke incinerator and ski slope—if the technology's ready—will be a smokestack that belches out a giant smoke ring each time a ton of carbon dioxide is emitted. "It's a way to demonstrate to the people of Copenhagen that they are responsible for the environment," ARC's Meyer says. And if too many Copenhageners pay heed to the 200,000 smoke rings wafting over their city each year and deeply cut back on their waste streams? Well, there's still plenty of Eastern European garbage available to keep the fires beneath Amager Bakke's snow-covered slope fully stoked.

This story is part of a special series that explores energy issues. For more, visit The Great Energy Challenge.


Bekijk de video: Negara Terbersih? Australia bersih nya begini..ini sampah apa harta karun! (Juli- 2022).


Opmerkingen:

 1. Mazuhn

  He withdrew from the conversation

 2. Shareef

  Oooh ... I'm lying under the chair !!!!

 3. Seorus

  Ik denk dat hij het mis heeft. Schrijf me in PM, bespreek het.

 4. Vortigern

  Dit is een zeer waardevol stuk.Schrijf een bericht