Info

Geldigheid in de sociologie begrijpen

Geldigheid in de sociologie begrijpenWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

In termen van sociologie en onderzoek is interne validiteit de mate waarin een instrument, zoals een enquêtevraag, meet wat het beoogt te meten, terwijl externe validiteit verwijst naar het vermogen van resultaten van een experiment om verder te generaliseren dan de onmiddellijke studie.

Echte geldigheid komt wanneer zowel de gebruikte instrumenten als de resultaten van experimenten zelf nauwkeurig blijken te zijn telkens wanneer een experiment wordt uitgevoerd; daarom moeten alle gegevens die als geldig worden beschouwd als betrouwbaar worden beschouwd, wat betekent dat ze in meerdere experimenten moeten kunnen worden herhaald.

Als een onderzoek bijvoorbeeld stelt dat de geschiktheidsscore van een student een geldige voorspeller is van de testscores van een student voor bepaalde onderwerpen, zou de hoeveelheid onderzoek naar die relatie bepalen of het meetinstrument al dan niet wordt gebruikt (hier de geschiktheid zoals ze betrekking hebben op de testscores) worden als geldig beschouwd.

De twee geldigheidsaspecten: intern en extern

Om een ​​experiment als geldig te beschouwen, moet het eerst intern en extern als geldig worden beschouwd. Dit betekent dat de meetinstrumenten van een experiment herhaaldelijk moeten kunnen worden gebruikt om dezelfde resultaten te genereren.

Barbara Davis, professor in de psychologie van de Universiteit van Californië, Barbara Sommers, stelt het in haar "Inleiding tot wetenschappelijke kennis" -democursus, maar de waarheid van deze twee aspecten van validiteit is misschien moeilijk te bepalen:

Verschillende methoden variëren met betrekking tot deze twee aspecten van geldigheid. Experimenten, omdat ze de neiging hebben gestructureerd en gecontroleerd te worden, hebben vaak een hoge interne validiteit. Hun sterkte met betrekking tot structuur en controle kan echter leiden tot een lage externe validiteit. De resultaten kunnen zo beperkt zijn dat generalisatie naar andere situaties wordt voorkomen. Observationeel onderzoek kan daarentegen een hoge externe validiteit (generaliseerbaarheid) hebben omdat het in de echte wereld heeft plaatsgevonden. De aanwezigheid van zoveel ongecontroleerde variabelen kan echter leiden tot een lage interne validiteit omdat we niet zeker kunnen zijn welke variabelen het waargenomen gedrag beïnvloeden.

Wanneer er een lage interne of lage externe validiteit is, passen onderzoekers vaak de parameters van hun waarnemingen, instrumenten en experimenten aan om tot een betrouwbaardere analyse van sociologische gegevens te komen.

De relatie tussen betrouwbaarheid en geldigheid

Als het gaat om het leveren van nauwkeurige en bruikbare gegevensanalyse, moeten sociologen en wetenschappers van alle vakgebieden een niveau van validiteit en betrouwbaarheid in hun onderzoek handhaven - alle geldige gegevens zijn betrouwbaar, maar betrouwbaarheid alleen garandeert niet de geldigheid van een experiment.

Als het aantal mensen dat snelheidsboetes ontvangt in een gebied bijvoorbeeld enorm varieert van dag tot dag, van week tot week, van maand tot maand en van jaar tot jaar, is het onwaarschijnlijk dat het een goede voorspeller is voor iets - het is niet geldig als maat voor voorspelbaarheid. Als echter hetzelfde aantal tickets maandelijks of jaarlijks wordt ontvangen, kunnen onderzoekers mogelijk andere gegevens correleren die in hetzelfde tempo fluctueren.

Toch zijn niet alle betrouwbare gegevens geldig. Stel dat de onderzoekers de verkoop van koffie in het gebied correleerden met het aantal uitgegeven snelheidsovertredingen, terwijl de gegevens elkaar lijken te ondersteunen, maken de variabelen op extern niveau het meetinstrument van het aantal verkochte koffies ongeldig omdat ze betrekking hebben op de aantal ontvangen snelheidsovertredingen.


Bekijk de video: Sociologen op de Koffie Episode #1 Cannabis (Augustus 2022).