Leven

Wat is taalstandaardisatie?

Wat is taalstandaardisatie?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Taalstandaardisatie is het proces waarbij conventionele vormen van een taal worden vastgesteld en onderhouden.

Standaardisatie kan optreden als een natuurlijke ontwikkeling van een taal in een spraakgemeenschap of als een poging van leden van een gemeenschap om een ​​dialect of variëteit als norm op te leggen.

De voorwaarde re-normalisatie verwijst naar de manieren waarop een taal door zijn sprekers en schrijvers kan worden hervormd.

Observatie

"De interactie van macht, taal en reflecties op taal onlosmakelijk met elkaar verbonden in de menselijke geschiedenis, bepaalt grotendeels taal standaardisatie."

Is standaardisatie noodzakelijk?

"Het Engels heeft natuurlijk een standaardras ontwikkeld door relatief" natuurlijke "middelen, door de eeuwen heen, uit een soort consensus, vanwege verschillende sociale factoren. Voor veel nieuwere landen moest de ontwikkeling van een standaardtaal echter vinden vrij snel plaats en daarom is overheidsingrijpen noodzakelijk geweest. normalisering, zo wordt betoogd, is het noodzakelijk om de communicatie te vergemakkelijken, de oprichting van een overeengekomen orthografie mogelijk te maken en een uniforme vorm voor schoolboeken te bieden. (Het is natuurlijk een open vraag in hoeverre standaardisatie echt vereist is. Er kan redelijkerwijs worden betoogd dat het geen zin heeft om te standaardiseren in de mate waarin, zoals vaak het geval is in het Engels- sprekende gemeenschappen besteden kinderen vele uren aan het leren spellen in een precies uniforme manier, waar elke spelfout het onderwerp is van opprobrium of spot, en waar afleidingen van de standaard worden geïnterpreteerd als onweerlegbaar bewijs van onwetendheid.) "

Een voorbeeld van standaardisatie en divergentie: Latijn

"Voor een belangrijk voorbeeld van de push / pull tussen divergentie en standaardisatie - en tussen volkstaal en schrijven - zal ik het Literacy Story samenvatten ... over Karel de Grote, Alcuin en het Latijn. Latijn liep niet veel uiteen tot het einde van het Romeinse rijk in de vijfde eeuw, maar toen het in Europa als de gesproken taal leefde, begon het enigszins uiteen te lopen in meerdere 'Latijnen'. Maar toen Karel de Grote zijn enorme koninkrijk veroverde in 800, bracht hij Alcuin uit Engeland, Alcuin bracht 'goed Latijn' binnen omdat het uit boeken kwam; het had niet alle 'problemen' die uit een taal kwamen die als inheemse taal werd gesproken Karel de Grote verplichtte het voor zijn hele rijk.

Het opstellen en handhaven van taalstandaarden

"normalisering houdt zich bezig met taalkundige vormen (corpusplanning, d.w.z. selectie en codificatie), evenals de sociale en communicatieve functies van taal (statusplanning, d.w.z. implementatie en uitwerking). Bovendien zijn standaardtalen ook discursieve projecten en standaardisatieprocessen gaan meestal gepaard met de ontwikkeling van specifieke discourspraktijken. Deze verhandelingen benadrukken de wenselijkheid van uniformiteit en correctheid in taalgebruik, het primaat van het schrijven en het idee van een nationale taal als de enige legitieme taal van de spraakgemeenschap ... "

Bronnen

John E. Joseph, 1987; geciteerd door Darren Paffey in "Globalizing Standard Spanish."Taalideologieën en media-discours: teksten, praktijken, politiek, ed. door Sally Johnson en Tommaso M. Milani. Continuum, 2010

Peter Trudgill,Sociolinguïstiek: een inleiding tot taal en maatschappij, 4de ed. Penguin, 2000

(Peter Elbow,Vernacular Eloquence: Welke spraak kan tot schrijven leiden. Oxford University Press, 2012

Ana Deumert,Taalstandaardisatie en taalverandering: The Dynamics of Cape Dutch. John Benjamins, 2004