Info

Wat doet een Canadese minister van kabinet?

Wat doet een Canadese minister van kabinet?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Het kabinet, of ministerie, is het centrum van de Canadese federale overheid en het hoofd van de uitvoerende macht. Onder leiding van de premier van het land leidt het kabinet de federale overheid door prioriteiten en beleid te bepalen en de uitvoering ervan te verzekeren. De leden van het kabinet worden ministers genoemd, en elk heeft specifieke verantwoordelijkheden die van invloed zijn op kritieke gebieden van nationaal beleid en recht.

Afspraak

De premier of premier beveelt individuen aan bij de Canadese gouverneur-generaal, die staatshoofd is. De gouverneur-generaal maakt vervolgens de verschillende kabinetsafspraken.

Doorheen de geschiedenis van Canada heeft elke premier zijn doelstellingen, evenals het huidige politieke klimaat van het land, overwogen bij de beslissing hoeveel ministers ze moesten benoemen. Op verschillende tijdstippen bestond het ministerie uit slechts 11 ministers en maar liefst 39.

Duur van de dienst

De termijn van een kabinet begint wanneer de premier aantreedt en eindigt wanneer de premier aftrekt. De individuele leden van het kabinet blijven in functie totdat zij aftreden of opvolgers worden benoemd.

Verantwoordelijkheden

Elke kabinetsminister heeft verantwoordelijkheden die zijn afgestemd op een bepaalde overheidsafdeling. Hoewel deze afdelingen en bijbehorende ministerposities in de loop van de tijd kunnen veranderen, zijn er meestal afdelingen en ministers die toezicht houden op een aantal belangrijke gebieden, zoals financiën, gezondheid, landbouw, openbare diensten, werkgelegenheid, immigratie, inheemse zaken, buitenlandse zaken en de status van vrouw.

Elke minister kan toezicht houden op een hele afdeling of op bepaalde aspecten van een bepaalde afdeling. Binnen het ministerie van volksgezondheid bijvoorbeeld kan een minister toezicht houden op algemene gezondheidsgerelateerde zaken, terwijl een andere minister zich alleen kan concentreren op de gezondheid van kinderen. De ministers van Verkeer en Waterstaat kunnen het werk opdelen in gebieden zoals veiligheid op het spoor, stedelijke aangelegenheden en internationale kwesties.

Collega's

Terwijl de ministers nauw samenwerken met de premier en de twee parlementaire organen van Canada, het Lagerhuis en de Senaat, spelen er een paar andere personen een belangrijke rol in het kabinet.

Een parlementaire secretaris wordt benoemd door de premier om met elke minister te werken. De secretaris staat de minister bij en treedt onder meer op als contactpersoon voor het parlement.

Bovendien heeft elke minister een of meer "oppositiekritiek" benoemd in haar of zijn afdeling. Deze critici zijn lid van de partij met het op een na grootste aantal zetels in het Lagerhuis. Ze hebben tot taak het werk van het kabinet als geheel en individuele ministers in het bijzonder te bekritiseren en te analyseren. Deze groep critici wordt soms het 'schaduwkabinet' genoemd.


Bekijk de video: Canadese premier beschuldigd van corruptie, hoe zit dat? (Augustus 2022).