Beoordelingen

Congener-definitie en voorbeelden

Congener-definitie en voorbeelden

Congener Definitie # 1

Een congener is lid van een groep elementen in dezelfde periodieke tabelgroep.
Voorbeeld: kalium en natrium zijn soortgenoten van elkaar.

Congener Definitie # 2

Een soortgenoot kan ook verwijzen naar een klasse verbindingen met vergelijkbare structuren en vergelijkbare chemische eigenschappen.

Voorbeeld: de klasse chemicaliën die polychloorbifenylen (PCB's) worden genoemd, heeft meer dan 200 congeneren.