Beoordelingen

Definitie van een formele organisatie

Definitie van een formele organisatie

Een formele organisatie is een sociaal systeem gestructureerd door duidelijk omschreven regels, doelen en praktijken en dat functioneert op basis van een taakverdeling en een duidelijk gedefinieerde machtshiërarchie. Voorbeelden in de samenleving zijn breed en omvatten onder andere bedrijven en bedrijven, religieuze instellingen, het gerechtelijk apparaat, scholen en de overheid.

Overzicht van formele organisaties

Formele organisaties zijn ontworpen om bepaalde doelen te bereiken door het collectieve werk van de individuen die lid zijn. Ze vertrouwen op een taakverdeling en een hiërarchie van macht en autoriteit om ervoor te zorgen dat het werk op een uniforme en efficiënte manier wordt uitgevoerd. Binnen een formele organisatie heeft elke functie of functie een duidelijk omschreven reeks verantwoordelijkheden, rollen, taken en bevoegdheden aan wie het rapporteert.

Chester Barnard, een pionier in organisatorische studies en organisatiesociologie, en een tijdgenoot en collega van Talcott Parsons merkte op dat wat een formele organisatie maakt, de coördinatie van activiteiten in de richting van een gemeenschappelijk doel is. Dit wordt bereikt door drie belangrijke elementen: communicatie, bereidheid om in overleg te handelen en een gemeenschappelijk doel.

We kunnen formele organisaties dus begrijpen als sociale systemen die bestaan ​​als de som van de sociale relaties tussen en tussen individuen en de rollen die ze spelen. Als zodanig zijn gedeelde normen, waarden en werkwijzen noodzakelijk voor het bestaan ​​van formele organisaties.

Hierna volgen de gemeenschappelijke kenmerken van formele organisaties:

  1. Arbeidsverdeling en bijbehorende machtshiërarchie
  2. Gedocumenteerd en gedeeld beleid, werkwijzen en doelen
  3. Mensen handelen samen om een ​​gezamenlijk doel te bereiken, niet individueel
  4. Communicatie volgt een specifieke bevelslijn
  5. Er is een gedefinieerd systeem voor het vervangen van leden binnen de organisatie
  6. Ze gaan door de tijd heen en zijn niet afhankelijk van het bestaan ​​of de deelname van specifieke individuen

Drie soorten formele organisaties

Hoewel alle formele organisaties deze sleutelkenmerken delen, zijn niet alle formele organisaties hetzelfde. Organisatie-sociologen identificeren drie verschillende soorten formele organisaties: dwangmatig, utilitair en normatief.

Dwangorganisatieszijn die waarin lidmaatschap wordt gedwongen en controle binnen de organisatie wordt bereikt door middel van geweld. Gevangenis is het meest geschikte voorbeeld van een dwingende organisatie, maar andere organisaties voldoen ook aan deze definitie, inclusief militaire eenheden, psychiatrische voorzieningen, en enkele internaten en voorzieningen voor jongeren. Lidmaatschap van een dwingende organisatie wordt gedwongen door een hogere autoriteit en leden moeten toestemming van die autoriteit hebben om te vertrekken. Deze organisaties worden gekenmerkt door een steile machtshiërarchie, en de verwachting van strikte gehoorzaamheid aan die autoriteit, en het onderhoud van de dagelijkse orde. Het leven is sterk geroutineerd in dwingende organisaties, leden dragen meestal uniformen van een soort die hun rol, rechten en verantwoordelijkheden binnen de organisatie aangeven, en individualiteit is vrijwel van hen ontdaan. Dwangorganisaties lijken op het concept van een totale instelling zoals geformuleerd door Erving Goffman en verder ontwikkeld door Michel Foucault.

utilitarist organisaties zijn degenen waar mensen zich bij aansluiten omdat ze daar iets mee te winnen hebben, zoals bedrijven en scholen, bijvoorbeeld. Binnen deze controle wordt gehandhaafd door deze wederzijds voordelige uitwisseling. In het geval van een baan verdient een persoon een loon voor het geven van zijn tijd en arbeid aan het bedrijf. In het geval van een school ontwikkelt een student kennis en vaardigheden en behaalt hij een diploma in ruil voor het respecteren van de regels en autoriteit en / of het betalen van collegegeld. Utilitaire organisaties worden gekenmerkt door een focus op productiviteit en een gemeenschappelijk doel.

Tenslotte, normatieve organisaties zijn die waarin controle en orde worden gehandhaafd door een gedeelde set van normen en waarden. Deze worden gedefinieerd door vrijwillig lidmaatschap, hoewel voor sommige lidmaatschap een gevoel van plicht bestaat. Normatieve organisaties zijn onder andere kerken, politieke partijen of groepen, en sociale groepen zoals broederschappen en sororities. Binnen deze leden zijn leden verenigd rond een oorzaak die voor hen belangrijk is. Ze worden sociaal beloond voor hun deelname door de ervaring van een positieve collectieve identiteit, en een gevoel van verbondenheid en doelgerichtheid.

- Bijgewerkt door Nicki Lisa Cole, Ph.D.


Bekijk de video: Wat doe jij met website usability? (December 2020).