Leven

Neutrondefinitie in de chemie

Neutrondefinitie in de chemie

Het neutron is het deeltje in de atoomkern met een massa = 1 en lading = 0. Neutronen worden samen met protonen in de atoomkern gevonden. Het aantal neutronen in een atoom bepaalt zijn isotoop.

Hoewel een neutron een netto neutrale elektrische lading heeft, bestaat het wel uit geladen componenten die elkaar opheffen ten opzichte van de lading.

Feiten over neutronen

  • Een neutron is een type hadron. Het bestaat uit een up quark en twee down quarks.
  • Hoewel de massa van een proton en een neutron vergelijkbaar zijn, vooral in vergelijking met het veel lichtere elektron, is een neutron iets massiever dan een proton. Een neutron heeft een massa van 1,67492729 x 10-27 kg.
  • Een neutron wordt beschouwd als een type fermion omdat het een spin heeft = 1/2.
  • Hoewel het mogelijk is om neutronen uit de kern te werpen, duren de vrije deeltjes niet lang voordat ze reageren met andere atomen. Gemiddeld overleeft een neutron op zichzelf ongeveer 15 minuten.