Info

Praktische beoordelingen en toepassingen voor klassikale beoordeling

Praktische beoordelingen en toepassingen voor klassikale beoordeling

In de eenvoudigste vorm gaat het in de klas om het verzamelen van gegevens, het zoeken naar beheersing van inhoud en het begeleiden van instructies. Deze dingen zijn complexer dan ze klinken. Leraren zullen je vertellen dat ze tijdrovend, vaak eentonig en schijnbaar nooit eindigend zijn.

Alle leraren moeten hun studenten beoordelen, maar de goede leraren begrijpen dat het meer is dan alleen cijfers toekennen voor een rapport. Echte klasbeoordeling vormt de eb en vloed binnen een klaslokaal. Het zorgt ervoor dat dagelijkse instructie de motor wordt voor niet alleen wat wordt geleerd, maar ook hoe het moet worden geleerd.

Alle leraren moeten gegevensgestuurde besluitvormers zijn. Elke individuele beoordeling levert kritieke gegevens die ons mogelijk een ander stukje van de puzzel kunnen bieden om het leerpotentieel van een enkele student te maximaliseren. Elke tijd besteed aan het uitpakken van deze gegevens zal een waardevolle investering zijn om het leren van studenten dramatisch te vergroten.

Klasbeoordeling is niet een van de glamoureuze aspecten van het leraarschap, maar het kan wel het belangrijkste zijn. Simpel gezegd, het is moeilijk om te weten hoe je ergens kunt komen waar je nog nooit bent geweest als je geen kaart of routebeschrijving hebt. Authentieke beoordeling in de klas kan die roadmap bieden, waardoor elke student succesvol kan zijn.

Gebruik standaard gebaseerde benchmarkbeoordelingen

Elke leraar is verplicht om specifieke normen of inhoud te onderwijzen op basis van onderwezen vakken en leerjaarniveau. In het verleden zijn deze normen door elke staat afzonderlijk ontwikkeld. Met de ontwikkeling van de Common Core State Standards en de Next Generation Science Standards zullen veel staten echter gedeelde standaarden hebben voor Engelse taalkunst, wiskunde en wetenschappen.

Normen dienen als een checklist voor wat het hele schooljaar zou moeten worden onderwezen. Ze dicteren niet de volgorde waarin ze worden onderwezen of hoe ze worden onderwezen. Die worden overgelaten aan de individuele leraar.

Het gebruik van een benchmark-beoordeling op basis van standaarden biedt leraren een baseline voor waar studenten individueel zijn, evenals waar de klas als geheel is bij geselecteerde ijkpunten gedurende het hele jaar. Deze ijkpunten bevinden zich meestal aan het begin, midden en einde van het jaar. De beoordelingen zelf moeten ten minste twee vragen per norm bevatten. Docenten kunnen een solide benchmarkbeoordeling maken door naar eerder vrijgegeven testitems te kijken, online te zoeken of zelf uitgelijnde items te maken.

Nadat de eerste beoordeling is gegeven, kunnen leraren de gegevens op verschillende manieren opsplitsen. Ze krijgen een snel idee van wat elke individuele student weet die het jaar binnenkomt. Ze kunnen ook hele groepsgegevens evalueren. Als bijvoorbeeld 95% van de studenten alle vragen voor een bepaalde norm correct krijgt, moet de leraar het concept waarschijnlijk vroeg in het jaar onderwijzen zonder een buitensporige hoeveelheid tijd te spenderen. Als studenten echter slecht presteren op een standaard, moet de leraar plannen om later in het jaar meer tijd te besteden.

In het midden van het jaar en aan het einde van het jaar kunnen leraren de algemene studentengroei en het begrip van de hele klas meten. Het zou verstandig zijn om meer tijd te besteden aan het opnieuw onderwijzen van een norm waarin een groot deel van de klas worstelde met een beoordeling. Leraren kunnen hun aanpak ook opnieuw evalueren met individuele studenten die achterblijven, mogelijk met het aanbieden van begeleidingsdiensten of een langere hersteltijd.

Focus op diagnostische gegevens

Er zijn veel diagnostische programma's beschikbaar om de sterke en zwakke punten van individuele studenten snel en nauwkeurig te beoordelen. Te vaak raken leraren verstrikt in het grote geheel dat deze beoordelingen opleveren. Programma's zoals S.T.A.R Reading en S.T.A.R. Wiskunde zorgt voor gelijkwaardigheid op niveau-niveau voor studenten. Vaak zien leraren dat een student op / boven het niveau of onder het niveau zit en stoppen daar.

Diagnostische beoordelingen bieden zoveel meer gegevens dan gelijkwaardigheid op niveau. Ze bieden waardevolle gegevens waarmee leraren de sterke en zwakke punten van individuele studenten snel kunnen ontcijferen. Leraren die alleen naar het niveau kijken, missen het feit dat twee leerlingen in het zevende leerjaar die testen op het niveau van het zevende leerjaar gaten in verschillende kritieke gebieden kunnen hebben. De leraar kan de kans missen om deze gaten te vullen voordat ze een hindernis op de weg worden.

Geef studenten regelmatig diepgaande feedback

Geïndividualiseerd leren begint met continue feedback. Deze communicatie moet dagelijks plaatsvinden, zowel schriftelijk als mondeling. Studenten moeten worden geholpen hun sterke en zwakke punten te begrijpen.

Leraren moeten kleine groeps- of individuele vergaderingen gebruiken om te werken met studenten die worstelen met specifieke concepten. Kleine groepsinstructies moeten elke dag plaatsvinden en individuele vergaderingen moeten minstens één keer per week plaatsvinden. Voor elke dagelijkse opdracht, huiswerk, quiz en toets moet een ander soort feedback dan alleen een cijfer worden gegeven. Het eenvoudigweg beoordelen van een paper zonder de verkeerde concepten te versterken of opnieuw aan te leren, is een gemiste kans.

Het stellen van doelen is een ander essentieel onderdeel van de samenwerking tussen leraar en student. Studenten moeten begrijpen hoe de doelen zijn gekoppeld aan academische prestaties. Doelen moeten hoog zijn, maar haalbaar. De doelstellingen en de voortgang daarvan moeten regelmatig worden besproken en opnieuw geëvalueerd en indien nodig worden aangepast.

Begrijp dat elke beoordeling waardevol is

Elke beoordeling levert een verhaal op. Leraren moeten dat verhaal interpreteren en beslissen wat ze gaan doen met de informatie die het biedt. Een beoordeling moet instructie sturen. Individuele problemen en / of hele opdrachten waarbij een meerderheid van de klas slecht scoort, moeten opnieuw worden onderwezen. Het is prima om een ​​opdracht weg te gooien, de concepten opnieuw te onderwijzen en de opdracht opnieuw te geven.

Elke opdracht moet worden gescoord omdat elke opdracht ertoe doet. Als het er niet toe doet, verspil dan geen tijd om je studenten het te laten doen.

Gestandaardiseerde testen is een andere opmerkelijke beoordeling die jaar na jaar waardevolle feedback kan geven. Dit is voordeliger voor jou als docent dan voor je studenten, omdat de kans bestaat dat je twee jaar achter elkaar niet dezelfde groep studenten hebt. Gestandaardiseerde testresultaten zijn gebonden aan de normen. Door te evalueren hoe uw studenten het op elke standaard hebben gedaan, kunt u aanpassingen in uw klaslokaal maken.

Bouw lopende portfolio's

Portfolio's zijn geweldige beoordelingshulpmiddelen. Ze bieden leerkrachten, studenten en ouders een diepgaand inzicht in de voortgang van studenten gedurende een heel jaar. Portfolio's hebben natuurlijk tijd nodig om op te bouwen, maar kunnen relatief eenvoudig zijn als een docent het een vast onderdeel van de klas maakt en studenten gebruikt om hen bij te houden.

Een portfolio moet in een map met drie ringen worden bewaard. Leraren kunnen een checklist maken en deze voor elke portfolio plaatsen. Het eerste deel van elke portefeuille moet alle diagnostische en benchmarkbeoordelingen omvatten die in de loop van het jaar zijn uitgevoerd.

De rest van de portefeuille moet bestaan ​​uit standaardgerelateerde opdrachten, quizzen en examens. De portfolio moet ten minste twee dagelijkse opdrachten en één examen / quiz voor elke standaard bevatten. Het portfolio zou een nog waardevoller beoordelingsinstrument worden als studenten voor elke bijbehorende standaard een snelle reflectie / samenvatting moesten schrijven. Portfolio's zijn de puurste vorm van beoordeling omdat ze stukken bevatten die samen een geheel vormen.

Bekijk de video: Literatuuronderzoek e-learning (November 2020).