Adviezen

Definitie van Monopsony

Definitie van Monopsony

Monopsony is een marktstructuur waarin er slechts één koper is van een goed of dienst. Als er slechts één klant voor een bepaald goed is, heeft die klant monopony macht op de markt voor dat goed. Monopsony is analoog aan monopolie, maar monopsony heeft marktmacht aan de vraagzijde in plaats van aan de aanbodzijde.

Een veel voorkomende theoretische implicatie is dat de prijs van het goed in de buurt van de productiekosten wordt gedrukt. Er wordt niet voorspeld dat de prijs naar nul zal gaan, want als deze lager zou zijn dan waar de leveranciers bereid zijn te produceren, zullen ze niet produceren.

Marktmacht is een continuüm van perfect concurrerend tot monoponie en er is een uitgebreide praktijk / industrie / wetenschap voor het meten van de mate van marktmacht.

Als voorbeeld: voor werknemers in een geïsoleerde bedrijfsstad, gecreëerd en gedomineerd door één werkgever, is die werkgever een monopsonist voor bepaalde soorten werk. Voor sommige soorten Amerikaanse medische zorg is het overheidsprogramma Medicare een monopsie.