Beoordelingen

Omnivore-definitie

Omnivore-definitie

Een omnivoor is een organisme dat zowel dieren als planten eet. Van een dier met een dergelijk dieet wordt gezegd dat het "omnivoor" is.

Een omnivoor waar je waarschijnlijk behoorlijk bekend mee bent, is de mens, de meeste mensen (behalve diegenen die om medische of ethische redenen geen voeding uit dierlijke producten krijgen) zijn alleseters.

De term omnivoor

Het woord alleseter komt van het Latijnse woord omni-betekenend "alle" en vorare-betekenend "verslinden of slikken". Daarom betekent alleseter "alles verslinden" in het Latijn. Dit is vrij nauwkeurig, omdat alleseters hun eten uit verschillende bronnen kunnen halen. Voedselbronnen kunnen algen, planten, schimmels en dieren zijn. Dieren kunnen hun hele leven alleseters zijn of alleen in specifieke levensfasen.

Voor- en nadelen van het zijn van een alleseter

Omnivoren hebben het voordeel dat ze op verschillende plaatsen voedsel kunnen vinden. Daarom, als de ene prooibron afneemt, kunnen ze vrij gemakkelijk overschakelen naar een andere. Sommige alleseters zijn ook aaseters, wat betekent dat ze zich voeden met dode dieren of planten, wat hun voedselopties verder verhoogt.

Ze moeten wel hun voedsel-alleseters vinden of wachten tot hun voedsel voorbij komt of moeten het actief opzoeken. Omdat ze zo'n algemeen dieet hebben, is hun manier om voedsel te krijgen niet zo gespecialiseerd als carnivoren of herbivoren. Carnivoren hebben bijvoorbeeld scherpe tanden voor het scheuren en aangrijpen van prooien en herbivoren hebben plattere tanden die zijn aangepast voor het malen. Omnivoren kunnen een combinatie van beide soorten tanden hebben - denk bijvoorbeeld aan onze kiezen en snijtanden.

Een nadeel voor ander zeeleven is dat mariene omnivoren meer kans hebben om niet-inheemse habitats binnen te vallen. Dit heeft trapsgewijze effecten op inheemse soorten, die door de binnenvallende alleseter kunnen worden opgejaagd of verplaatst. Een voorbeeld hiervan is de Aziatische strandkrab die inheems is in landen in de Noordwestelijke Stille Oceaan, maar werd vervoerd naar Europa en de VS waar het inheemse soorten is voor voedsel en leefgebied.

Voorbeelden van mariene omnivoren

Hieronder staan ​​enkele voorbeelden van mariene alleseters:

 • Veel krabsoorten (waaronder blauwe, spook- en Aziatische strandkrabben)
 • Hoefijzer krabben
 • Kreeften (bijv. Amerikaanse kreeft, langoesten)
 • Sommige zeeschildpadden, zoals Olive Ridley en plaksteen-schildpadden, zijn alleseters. Groene schildpadden zijn herbivoren als volwassenen, maar alleseters als kuikens. Loggerhead-schildpadden zijn carnivoren als volwassenen maar alleseters als kuikens
 • Gewone maagdenpalm: deze kleine slakken voeden zich meestal met algen, maar kunnen ook kleine dieren eten (zoals zeepokkenlarven)
 • Sommige soorten zoöplankton
 • Haaien zijn over het algemeen carnivoren, hoewel de walvishaai en de reuzenhaai als alleseters kunnen worden beschouwd, omdat het filtervoeders zijn die plankton eten. Terwijl ze met hun enorme mond open door de oceaan maaien, kan het plankton dat ze consumeren zowel planten als dieren bevatten. Met behulp van die redenering kunnen mosselen en zeepokken als alleseters worden beschouwd, omdat ze kleine organismen (die zowel fytoplankton als zoöplankton kunnen bevatten) uit het water filteren

Omnivoren en trofische niveaus

In de zee (en terrestrische) wereld zijn er producenten en consumenten. Producenten (of autotrofen) zijn organismen die hun eigen voedsel maken. Deze organismen omvatten planten, algen en sommige soorten bacteriën. Producenten staan ​​aan de basis van een voedselketen. Consumenten (heterotrofen) zijn organismen die andere organismen moeten consumeren om te overleven. Alle dieren, inclusief alleseters, zijn consumenten.

In een voedselketen zijn er trofische niveaus, de voedingsniveaus van dieren en planten. Het eerste trofische niveau omvat de producenten, omdat zij het voedsel produceren dat de rest van de voedselketen van brandstof voorziet. Het tweede trofische niveau omvat de herbivoren, die producenten eten. Het derde trofische niveau omvat alleseters en carnivoren.

Referenties en verdere informatie:

 • Chiras, D.D. 1993. Biologie: The Web of Life. West Publishing Company.
 • Harper, D. Omnivoor. Online woordenboek voor etymologie. Bezocht op 29 september 2015.
 • National Geographic. Autotroph. Bezocht op 29 september 2015.
 • The Oceanic Society. Wat eten zeeschildpadden? SEETurtles.org. Bezocht op 29 september 2015.

Bekijk de video: Noua Farsa Lupii Omnivori (November 2020).