Leven

Fouten corrigeren in Onderwerp-werkwoordovereenkomst

Fouten corrigeren in Onderwerp-werkwoordovereenkomst

Hier zullen we oefenen met het toepassen van een van de meest elementaire en toch ook lastigste grammaticaregels: in de tegenwoordige tijd moet een werkwoord in aantal overeenstemmen met zijn onderwerp. Simpel gezegd betekent dit dat we moeten onthouden om een ​​toe te voegen -s op het werkwoord als het onderwerp enkelvoud is en geen -s als het onderwerp meervoud is. Het is echt geen moeilijk principe om te volgen, zolang we het onderwerp en werkwoord in een zin kunnen identificeren. Laten we eens kijken hoe deze basisregel werkt.

Vergelijk de werkwoorden (in stoutmoedig) in de twee onderstaande zinnen:

Merdine zingt de blues in de Rainbow Lounge.

Mijn zussen zingen de blues in de Rainbow Lounge.

Beide werkwoorden beschrijven een huidige of lopende actie (met andere woorden, ze staan ​​in de tegenwoordige tijd), maar het eerste werkwoord eindigt op -s en de tweede niet. Kun je een reden voor dit verschil geven?

Dat is juist. In de eerste zin moeten we een toevoegen -s naar het werkwoordzingt) omdat het onderwerp (Merdine) is enkelvoud. We laten de finale weg -s van het werkwoord (zingen) in de tweede zin omdat daar het onderwerp (zusters) is meervoud. Onthoud echter dat deze regel alleen van toepassing is op werkwoorden in de tegenwoordige tijd.

Zoals je kunt zien, is het de kunst om onderwerpen en werkwoorden in zinnen te herkennen. Als dat je een probleem geeft, bekijk dan onze pagina over de basisonderdelen van spraak.

Hier zijn vier tips om u te helpen het principe toe te passen dat een werkwoord in aantal moet overeenkomen met het onderwerp:

TIP # 1

Voeg een toe -s op het werkwoord als het onderwerp een enkelvoudig zelfstandig naamwoord is: een woord dat één persoon, plaats of ding noemt.

Mr. Eko drives een moeilijk koopje.

Talent ontwikkelt op rustige plaatsen.

TIP # 2

Voeg een toe -s op het werkwoord als het onderwerp een van de voornaamwoorden van de derde persoon is: hij, zij, het, dit, dat.

Hij drives een busje.

Zij volgt een andere drummer.

Het looks zoals regen.

Deze verwart me.

Dat neemt de taart.

TIP # 3

Voeg geen toe -s naar het werkwoord als het onderwerp het voornaamwoord is Ik jij wij, of ze.

ik maken mijn eigen regels.

U rit een moeilijk koopje.

Wij nemen trots op ons werk.

Ze zingen uit de sleutel.

TIP # 4

Voeg geen toe -s naar het werkwoord als twee onderwerpen worden vergezeld door en.

Jack en Sawyer vaak argumenteren met elkaar.

Charlie en Hurley genieten muziek.

Dus, is het echt zo eenvoudig om onderwerpen en werkwoorden overeen te laten komen? Nou ja, niet altijd. Ten eerste interfereren onze spraakgewoonten soms met ons vermogen om het principe van overeenstemming toe te passen. Als we de gewoonte hebben om de finale te laten vallen -s van woorden wanneer we praten, moeten we bijzonder voorzichtig zijn om niet weg te laten van de -s wanneer we schrijven.

We moeten ook rekening houden met een bepaalde spellingsregel bij het toevoegen -s naar een werkwoord dat eindigt op de letter -y: in de meeste gevallen moeten we de Y naar d.w.z voordat u de s. Bijvoorbeeld het werkwoord carry wordt carries, proberen wordt triesen haast je wordt hurries. Zijn er uitzonderingen? Natuurlijk. Als de brief voor de finale -y is een klinker (dat wil zeggen de letters a, e, i, o, of u), we houden gewoon de Y en voeg toe -s. Zo zeggen wordt zeggensen genieten wordt genietens.

Ten slotte moeten we, zoals we zien op onze pagina over lastige gevallen van een overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord, bijzonder voorzichtig zijn wanneer het onderwerp een onbepaald voornaamwoord is of wanneer woorden tussen het onderwerp en het werkwoord komen.