Interessant

Inflatie in economie

Inflatie in economie

Inflatie is een stijging van de prijs van een mandje goederen en diensten die representatief is voor de economie als geheel. Met andere woorden, inflatie is een opwaartse beweging van het gemiddelde prijsniveau, zoals gedefinieerd in Economie door Parkin and Bade.

Het tegenovergestelde is deflatie, een neerwaartse beweging van het gemiddelde prijsniveau. De grens tussen inflatie en deflatie is prijsstabiliteit.

Het verband tussen inflatie en geld

Een oud gezegde luidt dat inflatie teveel dollars is die te weinig goederen achtervolgen. Omdat inflatie een stijging van het algemene prijsniveau is, is het intrinsiek gekoppeld aan geld.

Om te begrijpen hoe inflatie werkt, stel je een wereld voor met slechts twee grondstoffen: sinaasappels geplukt uit sinaasappelbomen en papiergeld gedrukt door de overheid. In een droogtejaar waarin sinaasappels schaars zijn, zou je verwachten dat de prijs van sinaasappelen zou stijgen, omdat een flink aantal dollars heel weinig sinaasappels zouden achtervolgen. Omgekeerd, als er een record sinaasappeloogst was, zou men verwachten dat de prijs van sinaasappelen zou dalen, omdat sinaasappelverkopers hun prijzen zouden moeten verlagen om hun inventaris leeg te maken.

Deze scenario's vertegenwoordigen respectievelijk inflatie en deflatie. In de echte wereld zijn inflatie en deflatie echter veranderingen in de gemiddelde prijs van alle goederen en diensten, niet slechts één.

De geldhoeveelheid wijzigen

Inflatie en deflatie kunnen ook het gevolg zijn wanneer de hoeveelheid geld in het systeem verandert. Als de overheid besluit veel geld te drukken, zullen dollars in overvloed aanwezig zijn ten opzichte van sinaasappelen, zoals in het eerdere droogtevoorbeeld.

Inflatie wordt dus veroorzaakt doordat het aantal dollars toeneemt ten opzichte van het aantal sinaasappels (goederen en diensten). Op dezelfde manier wordt deflatie veroorzaakt door het aantal dollars dat daalt ten opzichte van het aantal sinaasappels (goederen en diensten).

Daarom wordt inflatie veroorzaakt door een combinatie van vier factoren: het aanbod van geld stijgt, het aanbod van andere goederen daalt, de vraag naar geld daalt en de vraag naar andere goederen stijgt. Deze vier factoren zijn dus gekoppeld aan de basisprincipes van vraag en aanbod.

Verschillende soorten inflatie

Nu we de basisprincipes van inflatie hebben besproken, is het belangrijk op te merken dat er veel soorten inflatie zijn. Deze soorten inflatie onderscheiden zich van elkaar door de oorzaak die de prijsstijging drijft. Laten we, om u een voorproefje te geven, kort ingaan op kosten-push inflatie en vraag-pull inflatie.

Cost-push inflatie is een gevolg van een afname van het totale aanbod. Het totale aanbod is het aanbod van goederen, en een afname van het totale aanbod wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de lonen of een stijging van de grondstofprijzen. In wezen worden prijzen voor consumenten opgedreven door stijgingen van de productiekosten.

Vraag-pull inflatie treedt op wanneer de totale vraag toeneemt. Simpel gezegd, overweeg hoe de prijzen worden verhoogd wanneer de vraag toeneemt.


Bekijk de video: Economie Academy. uitleg Inflatie en Consumentenprijsindex CPI + oefening (December 2020).