Nieuwe

Italiaanse wijzigende achtervoegsels

Italiaanse wijzigende achtervoegsels

Soms kan een Italiaans zelfstandig naamwoord worden aangepast om een ​​bepaalde kwaliteit (groot, klein, mooi, lelijk) uit te drukken zonder een in aanmerking komend Italiaans bijvoeglijk naamwoord te gebruiken. Deze zelfstandige naamwoorden worden gemaakt door de wortel van het zelfstandig naamwoord te nemen en een achtervoegsel toe te voegen zoals -ino, -een, -Ettoof -Accio. Op deze manier gevormde Italiaanse zelfstandige naamwoorden worden genoemd i nomi alterati (gewijzigd of gewijzigd, zelfstandige naamwoorden). Italiaanse grammatici verwijzen naar dit type achtervoegsel modificatie als alterazione (wijziging).

Er zijn vier soorten nomi alterati: diminutivi (Verkorte) accrescitivi (Augmentatives) vezzeggiativi (namen van huisdieren of genegenheid), en peggiorativi of dispregiativi (pejoratieven of afwijkende bepalingen). De meest voorkomende Italiaanse zelfstandige naamwoorden kunnen worden aangepast, maar houd er rekening mee dat het geslacht en het nummer van het achtervoegsel moeten overeenkomen met het zelfstandig naamwoord.

Nomi Alterati gebruiken

Hoe en wanneer worden aangepaste Italiaanse zelfstandige naamwoorden gebruikt? In tegenstelling tot bijvoorbeeld het kiezen van hulpwerkwoorden of het vormen van meerdere bijvoeglijke naamwoorden, hoeven Italiaanse sprekers nooit te gebruiken nomi alterati. Er zijn geen harde en snelle grammaticaregels voor wanneer het gepast is, in conversatie of print, om ze te gebruiken. Het is eerder een persoonlijke taalkeuze - sommige mensen gebruiken ze vaak en anderen gebruiken in plaats daarvan bijvoeglijke naamwoorden.

Het hangt ook af van het publiek, de setting en het rapportniveau tussen de partijen. In bepaalde situaties zouden sommige gemodificeerde Italiaanse zelfstandige naamwoorden ongepast of uit context zijn. Maar met behulp van een goed gekozen Nome alterato, uitgesproken met de juiste verbuiging en toon, kan volumes communiceren. In zekere zin is het analoog aan humor-timing is alles.

Alterati Diminutivi (verkleinwoorden)

EEN diminutivo geeft meestal betekenissen als: klein, klein. Hierna volgen voorbeelden van suffissi alterativi (alternatieve eindes) gebruikt om te vormen diminutivi (Verkorte):

-ino: mamma-mammina; minestra-minestrina; Pensiero-pensierino; ragazzo-ragazzino
-(I) cino (een variant van -ino): bastone-bastoncino; libro-libric (c) ino
-OliNo (een variant van -ino): sasso-sassolino; topo-topolino; freddo-freddolino; Magro-magrolino
-Etto: bacio-bacetto; camera-cameretta; casa-casetta; lupo-Lupetto; basso-bassetto; piccolo-piccoletto. Vaak gebruikt in combinatie met andere achtervoegsels: scarpa-scarpetta-scarpettina; secco-secchetto-secchettino
-ello: albero-alberello; asino-Asinello; paese-paesello; rondine-Rondinella; cattivo-cattivello; povero-Poverello
-(I) cello (een variant van -ello): campo-campicello; informazione-informazioncella
-erello (een variant van -ello): fatto-fatterello; fuoco-f (u) ocherello. Vaak gebruikt in combinatie met andere achtervoegsels: storia-storiella-storiellina; bucco-bucherello-bucherellino
-ICCI (u) olo: asta-asticci (u) ola; festa-festicciola; porto-porticciolo; kan soms ook een pejoratieve betekenis hebben: donna-donnicci (u) ola
-(U) olo: faccenda-faccenduola; montagna-montagnuola; poesia-poesiola
-otto: contadino-contadinotto; pieno-pienotto; giovane-giovanotto; ragazzo-ragazzotto; basso-Bassotto. Het einde verwijst ook naar een jong dier: aquila-aquilotto; lepre-Leprotto; passero-passerotto
-iciattolo (beschouwd als een verkleinwoord / pejoratieve combinatie): febbre-febbriciattolo; fiume-fiumiciattolo; libro-libriciattolo; mostro-mostriciattolo

Alterati Accrescitivi (Augmentatives)

Een accrescitivo geeft meestal betekenissen als: groot, groot, groots. Het is het tegenovergestelde van een verkleinwoord. Hierna volgen voorbeelden van suffissi alterativi (alternatieve eindes) gebruikt om te vormen accrescitivi (Augmentatives):

-een: febbre-febbrona (febbrone); libro-librone; Pigro-pigrone; mano-manona (manone); Ghiotto-ghiottone. Vaak gebruikt in combinatie met andere achtervoegsels: uomo-omaccio-omaccione; Pazzo-pazzerello-pazzerellone. Soms wordt de tussentijdse term niet gebruikt in het hedendaagse Italiaans: buono-bonaccione
-acchione (heeft een ironische connotatie): frate-fratacchione; volpe-volpacchione; furbo-furbacchione; matto-mattachione

Alterati Vezzeggiativi (huisdierennamen of liefdesvoorwaarden)

EENvezzeggiativo geeft meestal betekenissen als:genegenheid, sympathie, plezier, gratie. Hierna volgen voorbeelden vansuffissi alterativi (alternatieve eindes) gebruikt om te vormenvezzeggiativi (namen van huisdieren of liefdevolle voorwaarden):

-acchiotto (beschouwd als een verkleinwoord / koosnaamcombinatie): lupo-lupacchiotto; orso-orsacchiotto; volpe-volpacchiotto; furbo-furbacchiotto
-Uccio: avvocato-avvocatuccio; casa-Casuccia; cavallo-Cavalluccio; CALDO-CALDUCCIO; freddo-fredduccio
-Uzzo (een variant van -Uccio): pietra-pietruzza

Paolo, een native Italiaanse spreker uit Milano, geeft een voorbeeld van hoevezzeggiativi worden gebruikt: "Ik heb een vriend die me Paoletto noemt. Dit klinkt natuurlijk niet erg als een man, maar het is uit genegenheid. Meer realistisch gezien noemt mijn broer me Paolone, Big Paolo."

Alterati Peggiorativi (Pejoratieven)

EENpeggiorativo geeft meestal betekenissen als: minachting, uitdagendheid, minachting, minachting (voor), minachting, zelfverachting, zelfverachting. Hierna volgen voorbeelden vansuffissi alterativi (alternatieve eindes) gebruikt om te vormenpeggiorativi (Pejoratief):

-ucolo: donna-donnucola; maestro-maestrucolo; poeta-poetucolo
-Accio: coltello-coltellaccio; libro-libraccio; voce-vociaccia; avaro-avaraccio
-Azzo (een variant van -Accio): amore-amorazzo; coda-codazzo
-astro (heeft een pejoratieve betekenis wanneer de wortel een zelfstandig naamwoord is, en een verzwakte betekenis wanneer de wortel een bijvoeglijk naamwoord is): medico-medicastro; poeta-poetastro; politiek-politicastro; bianco-biancastro; dolce-dolciastro; rosso-rossastro

Wijzigingen in spelling van zelfstandig naamwoord

Bij het makeni nomi alterati, ondergaan een paar zelfstandige naamwoorden een spellingsverandering in de root wanneer ze worden gewijzigd. Bijvoorbeeld:

uomo-omone
cane-cagnone

Geslacht verandert in zelfstandig naamwoord

In sommige gevallen verandert het basiswoord bij het maken van geslachti nomi alterati. Bijvoorbeeld:

barca (vrouwelijk zelfstandig naamwoord) -un barcone (mannelijk zelfstandig naamwoord): een grote boot
donna (vrouwelijk zelfstandig naamwoord) -un donnone (mannelijk zelfstandig naamwoord): een grote (grote) vrouw
febbre (vrouwelijk zelfstandig naamwoord) -un febbrone (mannelijk zelfstandig naamwoord): very high fever
sala (vrouwelijk zelfstandig naamwoord) -un salone (mannelijk zelfstandig naamwoord): een grote kamer

Alterati Falsi

Bepaalde zelfstandige naamwoorden die lijken te zijnnomi alterati zijn eigenlijk zelfstandige naamwoorden in en uit zichzelf. De volgende formulieren zijn bijvoorbeeldfalsi alterati (valse veranderde zelfstandige naamwoorden):

Tacchino (niet het verkleinwoord vantacco)
Bottone (niet augmentatief vanbotto)
Mattone (niet augmentatief vanmatto)
focaccia (niet de pejoratief vanfoca)
occhiello (niet het verkleinwoord vanocchio)
Burrone (niet augmentatief vanezeltje)
Colletto (niet het verkleinwoord vancollo)
collina (niet het verkleinwoord vancolla)
limone (niet augmentatief vanlima)
Cerotto (niet augmentatief vancero)

Let bovendien op bij het makennomi alterati dat niet alle zelfstandige naamwoorden met alle achtervoegsels kunnen worden gecombineerd. Ofwel de term klinkt off-key voor het oor (Italiaans is tenslotte een muzikale taal), of het resulterende woord is taalkundig onhandig. Over het algemeen moet de herhaling van hetzelfde geluidselement in zowel de root als het achtervoegsel worden vermeden:tetto kan worden gewijzigd intettino oftettuccio, maar niettettettocontadino kan worden gewijzigd incontadinello ofcontadinetto, maar nietcontadinino. Het is het beste om alleen formulieren te gebruiken die u hebt waargenomen bij afdrukken of gehoord door moedertaalsprekers. Raadpleeg bij twijfel een woordenboek.

Aan de andere kant, als je je creatieve taalvaardigheden wilt uitbreiden, probeer dan aneologisme (neologisme). Het matchen van zelfstandige naamwoorden met eerder ongebruikte wijzigende achtervoegsels is een manier waarop nieuwe woorden worden gevormd. Je zou tenslotte veel lachen van autochtone Italianen als je na het eten van een onsmakelijke pizza zou verklaren: "Che pizzaccia!".

Bekijk de video: Billy Joel - LUNCHEON SPEECH at NPC 2008 (November 2020).