Interessant

Definitie van fasediagrammen

Definitie van fasediagrammen

Definitie van fasediagrammen

Een fasediagram is een grafiek die de thermodynamische omstandigheden van een stof bij verschillende drukken en temperaturen weergeeft. De gebieden rond de lijnen tonen de fase van de stof en de lijnen tonen waar de fasen in evenwicht zijn.

Delen van een fasediagram

Typisch omvat een fasediagram evenwichtslijnen of fasegrenzen. Op deze lijnen kunnen meerdere fasen van materie bij evenwicht bestaan. De lijnen geven ook aan waar fase-overgang plaatsvindt.

Drievoudige punten treden op waar evenwichtslijnen elkaar kruisen. Een drievoudig punt identificeert de toestand waarin drie fasen van materie naast elkaar kunnen bestaan.

De temperatuur waaronder een stof een stabiele vaste stof vormt, wordt de solidus genoemd. De temperatuur waarboven een stof een stabiele vloeistof vormt, is de liquidus.

Bekijk de video: Kwantitatief overbrengen (November 2020).