Leven

Werkwoorden van verandering: Naru

Werkwoorden van verandering: Naru

Er zijn veel werkwoorden die verandering in het Japans uitdrukken. De meest elementaire is "naru (te worden)". Het werkwoord "naru" wordt gebruikt in Noun + ni naru en basiswerkwoord + you ni naru.

"~ Ni Naru"

 • Michiko wa kyonen bengoshi ni narimashita.道 子 は 去年 弁 護士 に な り ま し た.
  • Michiko werd vorig jaar advocaat.
 • Yamada-sensei wa rainen kouchou ni narimasu.山田 先生 は 来年 校長 に な り ま す.
  • De heer Yamada wordt volgend jaar de directeur.
 • Tomoko wa hirou no tam, byouki ni narimashita.智子 は 疲 労 の た め, 病 気 に な り ま し た.
  • Tomoko werd ziek van vermoeidheid.
 • Mada natsu ni narimasen.ま だ 夏 に な り ま せ ん.
  • De zomer is nog niet gekomen.

In deze zinnen drukken de woorden "bengoshi" "kouchou" "byouki" en "natsu" alle de resulterende staat uit. Wat betreft het vierde voorbeeld wordt het onderwerp weggelaten.

De seizoensgebonden veranderingen in de natuur, zoals het warmer worden en de lente arriveren, worden beschreven met "naru". Bijvoorbeeld "natsu ni narimashita 夏 に な り ま し た", wat letterlijk betekent: "het is zomer geworden". De Engelse uitdrukking zou zijn "zomer is gekomen".

Wijziging in bijvoeglijke naamwoorden

Statusverandering kan niet alleen worden uitgedrukt door zelfstandige naamwoorden, zoals te zien in de bovenstaande voorbeelden, maar ook door bijvoeglijke naamwoorden. Wanneer ze vergezeld gaan van bijvoeglijke naamwoorden, nemen ze bijwoordelijke vorm aan. Wat betreft het I-bijvoeglijk naamwoord, vervang de laatste "~ i" door "~ ku" om de bijwoordelijke vorm te maken.

 • Ookii 大 き い (groot) ---- ookiku (naru) 大 き く (な る)
 • Atarashii 新 し い (nieuw) --- atarashiku (naru) 新 し く (な る)
 • Atsui 暑 い (hot) --- atsuku (naru) 暑 く (な る)
 • Yasui 安 い (goedkoop) --- yasuku (naru) 安 く (な る)

Wat betreft Na-bijvoeglijk naamwoord, vervang de laatste "~ na" door "~ ni".

 • Kireina き れ い な (mooi) ---- kireini (naru) き れ い に (な る)
 • Yuumeina 有名 な (beroemd) --- yuumeini (naru) 有名 に (な る)
 • Genkina 元 気 な (gezond) --- genkini (naru) 元 気 に (な る)
 • Shizukana 静 か な (stil) --- shizukani (naru) 静 か に (な る)

Hier zijn enkele voorbeelden met bijvoeglijke naamwoorden:

 • Koinu wa sugu ni ookiku narimasu.子 犬 は す ぐ に 大 き く な り ま す.
  • De puppy wordt snel groot.
 • Atatakaku narimashita ne.暖 か く な り ま し た ね.
  • Het is warm geworden, niet?
 • Ano mise wa totemo yuumei ni narimashita.あ の 店 は と て も 有名 に な り ま し た.
  • De winkel is erg beroemd geworden.

"~ You Ni Naru"

"~ you ni naru" geeft meestal een geleidelijke verandering aan. Het kan worden vertaald als "tot ~ komen; het is zo gekomen ~; is eindelijk geworden" enz.

 • Nanshii wa nihongo ga sukoshi hanaseru you ni natta.ナ ン シ ー は 日本語 が 少 し 話 せ る よ う に な っ た.
  • Nancy kan eindelijk een beetje Japans spreken.
 • Youyaku kanojo no kimochi ga wakaru you ni narimashita.よ う や く 彼女 の 気 持 ち が わ か る よ う に な り ま し た.
  • Ik ben eindelijk haar gevoelens gaan begrijpen.
 • Hiroshi wa nandemo yoku taberu you ni narimashita.博 は 何 で も 食 べ る よ う に な り ま し た.
  • Hiroshi is alles goed gaan eten.
 • Chichi wa sake o nomanai you ni natta.父 は 酒 を 飲 ま な い よ う に な っ た.
  • Mijn vader heeft het punt bereikt waarop hij geen sake drinkt.
 • Muzukashii kanji mo yomeru you ni natta.難 し い 漢字 も 読 め る よ う に な っ た.
  • Ik ben gekomen om zelfs de moeilijke kanji te lezen.

"You ni" op zichzelf kan worden gebruikt als een bijwoordelijke zin, samen met andere werkwoorden (niet alleen "naru"). Bijvoorbeeld: "Kare wa nihongo o nihon jin no you ni hanasu 彼 は 日本語 を 日本人 の よ う に 話 す。 (Hij spreekt Japans als een Japanse persoon.)"

"~ Koto Ni Naru"

Terwijl "~ you ni naru" een verschuiving of verandering beschrijft, gericht op het resultaat zelf, wordt "~ koto ni naru" vaak gebruikt wanneer iemands beslissing of een regeling betrokken is. Het betekent: "er zal worden besloten dat ~; tot stand komen ~; dat blijken ~". Zelfs als de spreker besluit iets te doen, klinkt het indirecter en nederiger om deze structuur te gebruiken in plaats van "koto ni suru (besluit te doen)" te gebruiken.

 • Watashi wa raigetsu kara ginkou ni tsutomeru koto ni narimashita.私 は 来 月 か ら 銀行 に 勤 め る こ と に な り ま し た.
  • Er is besloten dat de bank me volgende maand in dienst zal nemen.
 • Rainen go-gatsu ni kekkon suru koto ni narimashita.来年 五月 に 結婚 す る こ と に な り ま し た.
  • Er is afgesproken dat ik volgend jaar mei ga trouwen.
 • Nihon dewa kuruma wa hidarigawa o hashiru koto ni natteiru.日本 で は 車 は 左側 を 走 る こ と に な っ て い る.
  • In Japan moeten auto's aan de linkerkant rijden.
 • Kyou Tanaka-san ni au koto ni natte imasu.今日 田中 さ ん と 会 う こ と に な っ て い ま す.
  • Er is afgesproken dat ik de heer Tanaka vandaag ga bezoeken.
 • Maiku wa nihon de eigo o oshieru koto ni naru deshou.マ イ ク は 日本 で 英語 を 教 え る こ と に な る で し ょ う.
  • Het kan blijken dat Mike Engels gaat onderwijzen in Japan.


Bekijk de video: Grammatica ei- & aä-Wechsel - DuitsAcademie (December 2020).