Nieuwe

Destalinisatie in Sovjet-Rusland

Destalinisatie in Sovjet-Rusland

Destalinisatie was het proces waarmee Nikita Chroesjtsjov begon, na de dood van de voormalige Russische dictator Joseph Stalin in maart 1953, van het eerst in diskrediet brengen van Stalin en vervolgens het hervormen van Sovjet-Rusland, waardoor grote aantallen werden vrijgelaten uit de gevangenis in Gulags, een tijdelijke dooi in de Koude Oorlog, een lichte ontspanning in censuur en een toename van consumptiegoederen, een tijdperk genaamd 'The Thaw' of 'Chroesjtsjov's Thaw'.

Stalin's monolithische regel

In 1917 werd de tsaristische regering van Rusland verwijderd door een reeks revoluties, die aan het einde van het jaar een hoogtepunt bereikten met Lenin en zijn volgelingen. Ze predikten sovjets, commissies, groepen om te regeren, maar toen Lenin stierf slaagde een man van bureaucratisch genie genaamd Stalin erin het hele systeem van Sovjet-Rusland rond zijn persoonlijke heerschappij te verdraaien. Stalin toonde politieke sluwheid, maar geen duidelijk medeleven of moraal, en hij stelde een periode van terreur in, omdat elk niveau van de samenleving en schijnbaar elke persoon in de USSR onder verdenking stond en miljoenen naar werkkampen in Gulag werden gestuurd, vaak om te sterven. Stalin slaagde erin om de Tweede Wereldoorlog vast te houden en vervolgens te winnen omdat hij de USSR had geïndustrialiseerd tegen enorme menselijke kosten, en het systeem was zo verankerd om hem heen dat bij het sterven zijn bewakers niet durfden zien wat er mis met hem was uit angst .

Chroesjtsjov neemt macht

Het systeem van Stalin liet geen duidelijke opvolger achter, het resultaat van het feit dat Stalin actief rivalen aan de macht verwijderde. Zelfs de grote generaal van de Sovjet-Unie van de Tweede Wereldoorlog, Zhukov, werd in de vergetelheid geroeid zodat Stalin alleen kon regeren. Dit betekende een machtsstrijd, een strijd die voormalig commissaris Nikita Chroesjtsjov won, zonder een kleine hoeveelheid politieke vaardigheden zelf.

De U-bocht: Stalin vernietigen

Chroesjtsjov wilde het beleid van Stalin voor zuivering en moord niet voortzetten en deze nieuwe richting - Destalinisatie - werd aangekondigd door Chroesjtsjov in een toespraak op het Twentieth Party Congress van de CPSU op 25 februari 1956 getiteld 'On the Personality Cult and the Consequences' waarin hij Stalin, zijn tirannieke heerschappij en de misdaden van die tijd tegen de partij aanviel. De U-bocht schokte de aanwezigen.

De toespraak was een berekend risico van Chroesjtsjov, die prominent aanwezig was geweest in de latere regering van Stalin, dat hij Stalin kon aanvallen en ondermijnen, waardoor niet-stalinistisch beleid kon worden ingevoerd, zonder zichzelf te veroordelen door associatie. Omdat iedereen hoog in de Russische regerende partij ook hun posities te danken had aan Stalin, was er niemand die Chroesjtsjov kon aanvallen zonder dezelfde schuld te delen. Chroesjtsjov had hierop gokt en de afslag van de cultus van Stalin naar iets relatief vrijers, en terwijl Chroesjtsjov aan de macht bleef, kon doorgaan.

Grenzen

Er was teleurstelling, vooral in het Westen, dat destalinisatie niet tot een grotere liberalisering in Rusland heeft geleid: alles is relatief en we hebben het nog steeds over een geordende en gecontroleerde samenleving waarin het communisme sterk verschilde van het oorspronkelijke concept. Het proces werd ook verminderd met de verwijdering van Chroesjtsjov in 1964. Moderne commentatoren maken zich zorgen over Poetin's Rusland en de manier waarop Stalin in een proces van revalidatie lijkt te verkeren.

Bekijk de video: Sovjet-Unie onder Stalin (November 2020).