+
Beoordelingen

Maak rubrieken voor beoordeling van studenten - Stap voor stap

Maak rubrieken voor beoordeling van studenten - Stap voor stap

01 van 08

Maak uzelf vertrouwd met Rubrics

Als u nieuw bent in het gebruik van rubrieken, neem dan even de tijd om vertrouwd te raken met de fundamentele definitie van rubrieken en hoe ze werken.

Rubrieken werken goed voor het beoordelen van een verscheidenheid aan studentenwerk, maar er zijn enkele gevallen waarin rubrieken niet nodig of passend zijn. Een rubriek is bijvoorbeeld waarschijnlijk niet nodig voor een wiskundetest met meerkeuzevragen met een objectieve score; een rubriek zou echter perfect geschikt zijn om een ​​meerstaps probleemoplossingstest te beoordelen die subjectiever is beoordeeld.

Een andere kracht van rubrieken is dat ze leerdoelen heel duidelijk communiceren naar zowel studenten als ouders. Rubrieken zijn evidence-based en worden algemeen aanvaard als een belangrijk aspect van goed onderwijs.

02 van 08

Geef de leerdoelen aan

Bij het maken van een rubriek dienen de leerdoelen als uw criteria voor het beoordelen van het studentenwerk. De doelstellingen moeten duidelijk en expliciet worden geschreven voor gebruik in de rubriek.

03 van 08

Bepaal hoeveel dimensies u nodig heeft

Vaak is het zinvol om meerdere rubrieken te hebben om een ​​enkel project te beoordelen. Bij een schriftelijke beoordeling kunt u bijvoorbeeld een rubriek gebruiken om netheid te meten, één voor woordkeuze, één voor de introductie, één voor grammatica en interpunctie, enzovoort.

Natuurlijk zal het meer tijd kosten om een ​​multidimensionale rubriek te ontwikkelen en te beheren, maar de uitbetaling kan enorm zijn. Als docent heb je een breed scala aan diepgaande informatie over wat je studenten hebben geleerd en kunnen doen. Op dezelfde manier kunt u de rubriekinformatie delen met uw studenten en zij zullen weten hoe zij de volgende keer kunnen verbeteren om de rubricenschaal te verhogen. Ten slotte zullen ouders de gedetailleerde feedback over de prestaties van hun kind op een bepaald project waarderen.

04 van 08

Overweeg of een checklist zinvoller voor u zou zijn

In plaats van een beoordelingssysteem met numerieke scores, kunt u ervoor kiezen om het studentenwerk te beoordelen met behulp van een alternatieve vorm van rubrieken die een checklist is. Als u een checklist gebruikt, geeft u een overzicht van het leergedrag dat u hoopt te zien en vinkt u gewoon aan naast degenen die aanwezig zijn in het werk van een bepaalde student. Als er geen vinkje staat naast een item, betekent dit dat het ontbreekt in het eindproduct van de student.

05 van 08

Bepaal de Pass / Fail-lijn

Wanneer u de mogelijke rubric scores bepaalt, moet u beslissen over een pass / fail-lijn. Scores onder deze lijn hebben de gestelde leerdoelen niet gehaald, terwijl de scores hierboven voldoen aan de normen voor deze opdracht.

Op een zespuntsrubriek zijn vier punten vaak 'passerend'. U kunt de rubriek dus kalibreren, zodat het behalen van het basisleerdoel de student een vier oplevert. Overschrijden van dat fundamentele niveau, in verschillende mate, verdient een vijf of een zes.

06 van 08

Oefen het gebruik van de rubriek over echt studentenwerk

Voordat je je studenten verantwoordelijk houdt met een eindcijfer, test je je nieuwe rubriek op een paar stukken echt studentenwerk. Voor objectiviteit zou je zelfs kunnen overwegen om een ​​andere docent om werk van haar studenten te vragen.

U kunt uw nieuwe rubriek ook uitvoeren door uw collega's en / of beheerders voor feedback en suggesties. Het is van cruciaal belang om zorgvuldig een rubriek te schrijven, omdat deze aan uw studenten en hun ouders wordt meegedeeld en nooit in het geheim mag worden bewaard.

07 van 08

Communiceer uw rubriek naar de klas

Afhankelijk van het leerjaarniveau dat u geeft, moet u de rubriek op een zodanige manier aan uw studenten uitleggen dat zij in staat zijn om competentie te begrijpen en ernaar te streven. De meeste mensen doen het beter met opdrachten als ze weten wat er op het einde van hen wordt verwacht. Jullie studenten, en hun ouders, zullen ook meer volledig meewerken aan het onderwijs- en beoordelingsproces als ze "op de hoogte" zijn van hoe het zal verlopen.

08 van 08

Beheer de beoordeling

Nadat u het lesplan bij uw studenten hebt afgeleverd, is het tijd om de opdracht te geven en te wachten tot hun werk is ingeleverd voor beoordeling.

Als deze les en opdracht deel uitmaakten van een teaminspanning (d.w.z. in uw hele team), kunt u samen met uw collega's verzamelen en de papers samen beoordelen. Vaak is het handig om nog een paar ogen en oren te hebben om je te helpen vertrouwd te raken met een nieuwe rubriek.

Bovendien kunt u ervoor zorgen dat elk papier wordt beoordeeld door twee verschillende leraren. Vervolgens kunnen de scores worden gemiddeld of bij elkaar worden opgeteld. Dit dient om de score te bevestigen en de betekenis ervan te versterken.


Bekijk de video: Aankoopadvies: beginnersauto voor euro (Januari- 2021).